Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Saistošie noteikumi (2018. gada)


pdfNr.16 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Vecumnieku novada pašvaldības 2018.gada budžets” 27.12.2018.


pdfNr.15 - Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju palīgēkām 2019. gadā. 28.11.2018.

pdfNr.14 - Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība.28.11.2018.


pdfNr.13. - Vecumnieku novada Domes Valles pašvaldības aģentūras nolikums 24.10.2018.

pdfNr.12 - Saistošie noteikumi “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība”.

pdfNr.11 - Saistošie noteikumi “Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem””.

pdfNr.10 - Saistošie noteikumi “Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā””.


pdfNr.9 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Vecumnieku novada pašvaldības 2018.gada budžets” 26.09.2018.

pdfNr.8 - “Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2014. gada 26. novembra saistošajos noteikumos Nr.6 “Vecumnieku novada pašvaldības aģentūras „Valles pašvaldības aģentūra” maksas pakalpojumu cenrādis siltumapgādē”. 25.07.2018.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933