Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Saistošie noteikumi (2019. gada)


pdfNr. 1 - Saistošie noteikumu “Noteikumi par pašvaldības palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai” 30.01.2019.


pdfNr. 2 - Saistošie noteikumi “Vecumnieku novada pašvaldības 2019. gada budžets” 30.01.2019.

pdfNr. 3 - Saistošie noteikumi "Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā” 27.03.2019

pdfNr. 4 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumus Nr.2 “Vecumnieku novada pašvaldības 2019.gada budžets” 24.04.2019.

pdfNr. 5 - Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem. 22.05.2019.

pdfNr. 6 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumus Nr.2 “Vecumnieku novada pašvaldības 2019.gada budžets” 26.06.2019.

pdfNr. 7 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ”Vecumnieku novada pašvaldības 2019.gada budžets”.
pdfNr. 8 - Saistošie noteikumi "Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Vecumnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā"
pdfNr. 8 - Saistošie noteikumi precizētā redakcijā "Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Vecumnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā"
pdfNr. 9 - Saistošie noteikumi "Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2019. gada 22. maija saistošajos noteikumos nr.5 "Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti""
pdfNr. 10 - Saistošie noteikumi "Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2018.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība”"
pdfNr. 11 - Saistošie noteikumi "Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2017. gada 29. marta saistošajos noteikumos nr.4 "Vecumnieku novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi""
pdfNr.12 - Saistošie noteikumi "Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2018.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.3 „Nekustamo īpašumu nosaukumu zīmju noteikumi”"
pdfNr. 13 - Saistošie noteikumi "Grozījumi Vecumnieku novada domes 2018.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība”"
pdfNr. 14 - Saistoši noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju palīgēkām 2020.gadā"

pdfNr. 15 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Vecumnieku novada pašvaldības 2019.gada budžets”

pdfNr. 16 - Saistošie noteikumi "Vecumnieku novada Domes Valles pašvaldības aģentūras sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu cenrādis"

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933