Iestādes

Izglītības iestādes


Bāriņtiesa


Sociālais dienests


Pansionāts "Atvasara"


Veselības centrs


Valles pašvaldības aģentūra