Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktuālais

Vecumnieku novada bāriņtiesa valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, ņemot vērā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sniegtās pamatvadlīnijas bāriņtiesas darba organizēšanai, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu un uz tā pamata 2020.gada 9.jūnijā izdotajiem Ministru kabineta noteikumu "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 6.7.apakšpunktu,

Vecumnieku novada bāriņtiesa, ņemot vērā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sniegtās pamatvadlīnijas bāriņtiesas darba organizēšanai, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu un uz tā pamata 2020.gada 9.jūnijā izdotajiem Ministru kabineta noteikumu "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 6.7.apakšpunktu 

Aicinām nekavējoties ziņot bāriņtiesai, ja kāda rīcībā ir informācija par bērnu, kurš palicis bez likumiskajiem pārstāvjiem, vai aizgādnībā esošu personu, kuras aizgādnis atrodas ārpus Latvijas.

Pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju vīrusa Covid-19 dēļ, Bāriņtiesa no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim notariālās funkcijas, kas noteiktas Bāriņtiesu likuma VII nodaļā, neveiks.

Tuvojas Ziemassvētku laiks, garas brīvdienas. Kā rīkoties, ja ir bažas par bērna drošību? Neatstāj to bez ievērības! Par bērna apdraudējumu nekavējoties jāinformē bāriņtiesa, policija vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Vecumnieku novada bāriņtiesa informē, ka no šā gada 20.decembra līdz 2020.gada 1.janvārim klienti bāriņtiesā netiks pieņemti.

Neatstāj to bez ievērības! Par bērna apdraudējumu nekavējoties jāinformē  bāriņtiesa, policija vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Pateicības pasākums audžuģimenēm un aizbildņiem notika 16. martā Vecumnieku tautas namā. Šāds pasākums notiek 4. gadu, iepriekš Bārbelē, Kurmenē, Skaistkalnē.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933