Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku vidusskola

Vecumnieku vidusskolaAdrese: Rīgas iela 24, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Tālr.63960595

e-pasts:

mājas lapa: www.vvsk.lv

direktors: Aivars Ķiņķevskis

Misas vidusskola

Misas vidusskolaAdrese: Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3906

Tālr. 29488239, 63976862

e-pasts:

mājas lapa: www.misasvsk.lv

direktore: Anna Balgalve

Izglītības iestādē mācās 229 audzēkņi un strādā 32 pedagogi.
Misas vidusskolā īsteno 4 programmas:

  • pirmsskolas izglītības
  • pamatizglītības
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
  • vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virzienā.

Valles pamatskola

Valles vidusskolaAdrese: Rīgas iela 4, Valle, Valles pagasts, Vecumnieku novads, LV-5106

Tālr.22008340, 26445753

Fax.65152856

e-pasts:

mājas lapa: www.vallesvsk.lv

direktore: Gita Eriņa

Skaistkalnes vidusskola

Skaistkalnes vidusskolaAdrese: Skolas iela 5, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3924

Tālr.63933101

e-pasts:

mājas lapa: www.skaistkalnevsk.edu.lv

direktore: Svetlana Vāverniece

Stelpes pamatskola

Stelpes pamatskolaAdrese: Nākotnes, Stelpes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3925

Tālr.63945109, 29464160

e-pasts:

direktore: Dagmāra Venclova

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolaAdrese: Rīgas iela 24c, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Tālr.63976386, 63976354

e-pasts:

Mājas lapa: www.vecumniekumms.lv.

direktore: Iveta Lavrinoviča

Sporta skola

Adrese: Rīgas iela 45, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Tālr. 29342335, 26518167

e-pasts: ,

direktors: Jānis Plūme

metodiķe: Ina Lukjaņina

Pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa"

Pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa"Adrese: Liepu iela 15, Valles pagasts, Vecumnieku novads, LV-5106

Tālr.65152930, 28351067

e-pasts:

vadītāja: Rita Zvirbule

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933