Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku pagastu apvienības veco ļaužu un invalīdu pansionāts "Atvasara"

Pansionāts "Atvasara"Adrese: "Atvasaras", Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933

Vadītāja: Zaiga Švāģere

Tālrunis: 63960488; 26557964

e-pasts:  

 

 


UZZIŅAI

Vecumnieku novada Domes vecu ļaužu un invalīdu pansionāts “Atvasara” uzņem darba nespējīgas personas pensijas vecumā un I un II grupas invalīdus ar fiziska rakstura traucējumiem, kuriem nepieciešama pastāvīga aprūpe pastāvīgai dzīvei.

Pansionātā:

 • Tiek nodrošināta pensionāru un invalīdu aprūpe, radīti viņiem labvēlīgi dzīves apstākļi;
 • Pansionāta klienti ir nodrošināti ar dzīvojamo platību un sanitārajām telpām, kuru aprīkojums un iekārtojums atbilst klienta vecumam un funkcionālajam stāvoklim;
 • Tiek nodrošināta medicīniskā aprūpe katru dienu;
 • Veic sociālās un darba rehabilitācijas pasākumu kompleksu atbilstoši katra klienta fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
 • Atbilstoši klienta vajadzībām nodrošina nepieciešamos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Ja nepieciešams, organizē palīdzību personas individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī nodrošina juridisko palīdzību;
 • Organizē pansionāta klientiem kultūras un atpūtas pasākumus;
 • Tiek nodrošinātas sadzīves vajadzības.

Iestājoties pansionātā, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Personas vai viņa aizgādņa iesniegums, kurā dota piekrišana pensijas daļas ( 90% ) ieskaitīšanai pansionātam personas uzturēšanai;
 • Ģimenes ārsta izsniegta medicīnas izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes institūcijā;
 • Vispārēja profila veselības un Darba ekspertīzes ārstu komisijas ( DEĀK ) izsniegta izziņa (ja persona nav pensijas vecumā);
 • Lēmums no Vecumnieku novada Domes Sociālā dienesta par sociālā pakalpojuma saņemšanu pansionātā “Atvasara”.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933