Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Veco ļaužu un invalīdu pansionāts "Atvasara"

Pansionāts "Atvasara"Adrese: "Atvasaras", Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933

Vadītāja: Zaiga Švāģere

Tālrunis: 63960488; 26557964

e-pasts:  

 

 


UZZIŅAI

Veco ļaužu un invalīdu pansionāts “Atvasara” uzņem darba nespējīgas personas pensijas vecumā un I un II grupas invalīdus ar fiziska rakstura traucējumiem, kuriem nepieciešama pastāvīga aprūpe pastāvīgai dzīvei.

Pansionātā:

 • Tiek nodrošināta pensionāru un invalīdu aprūpe, radīti viņiem labvēlīgi dzīves apstākļi;
 • Pansionāta klienti ir nodrošināti ar dzīvojamo platību un sanitārajām telpām, kuru aprīkojums un iekārtojums atbilst klienta vecumam un funkcionālajam stāvoklim;
 • Tiek nodrošināta medicīniskā aprūpe katru dienu;
 • Veic sociālās un darba rehabilitācijas pasākumu kompleksu atbilstoši katra klienta fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
 • Atbilstoši klienta vajadzībām nodrošina nepieciešamos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Ja nepieciešams, organizē palīdzību personas individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī nodrošina juridisko palīdzību;
 • Organizē pansionāta klientiem kultūras un atpūtas pasākumus;
 • Tiek nodrošinātas sadzīves vajadzības.

Iestājoties pansionātā, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Personas vai viņa aizgādņa iesniegums, kurā dota piekrišana pensijas daļas ( 85% ) ieskaitīšanai pansionātam personas uzturēšanai;
 • Ģimenes ārsta izsniegta medicīnas izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes institūcijā;
 • Vispārēja profila veselības un Darba ekspertīzes ārstu komisijas ( DEĀK ) izsniegta izziņa (ja persona nav pensijas vecumā);
 • Lēmums no Bauskas novada Domes Sociālā dienesta par sociālā pakalpojuma saņemšanu pansionātā “Atvasara”.

pdf"Atvasara" maksas pakalpojumu cenrādis 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933