Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktuālais

Bauskas novada Sociālā dienesta Vecumnieku struktūrvienība aicina izņemt Ziemassvētku paciņas Vecumniekos un tuvējos pagastos deklarētajiem bērniem no 0–6 (ieskaitot) gadu vecumam, kas nevarēja ierasties uz Ziemassvētku pasākumiem.

Vakar, 9. novembrī, Vecumnieku Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Sarkanā skola”, notika Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības (LPSDVA) kopsapulce/atskaišu sapulce.

Katrai personai zemu ienākumu mājsaimniecībā laika periodā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 30. aprīlim būs iespēja saņemt papildu pārtikas komplektu par trīs mēnešu periodu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta sniegšanas vietā.

No pirmdienas, 24. janvāra, Bauskas novada sociāli mazaizsargātie iedzīvotāji, kuriem Sociālais dienests ir izsniedzis izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, varēs saņemt medicīniskās maskas.

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests” reģistrācijas Nr. 90009403791, izsludina konkursu uz psihologa amata vakancēm (1 vakance) uz nenoteiktu laiku Vecumnieku struktūrvienībā un (1 vakance) uz nenoteiktu laiku Bauskas struktūrvienībā.

Lai iespējami plašam iedzīvotāju lokam nodrošinātu pārtikas un pirmās nepieciešamības preces Latvijas attālākajos reģionos, Ziemassvētku laikā no 13.decembra līdz pat 13. janvārim Latvijas Pasts un mazumtirgotājs ELVI nodrošinās no pārtikas preču kataloga izvēlēto produktu aizvešanu bez piegādes maksas. Aicinām pašvaldības un to sociālos dienestus par šo iespēju informēt vietējos iedzīvotājus, kam veikala apmeklēšana klātienē ir apgrūtināta vai epidemioloģiskās situācijas dēļ nav ieteicama.

Bauskas novada pašvaldība "Vecumnieku novada dome" (reģistrācijas Nr.90009115957) izsludina pieteikšanos uz SOCIĀLĀ DARBINIEKA ar pilngadīgām personām amatu.

Bauskas novada pašvaldība "Vecumnieku novada dome (reģistrācijas Nr.90009115957) izsludina pieteikšanos uz SOCIĀLĀ DARBINIEKA ar ģimenēm un bērniem amatu.

Bauskas novada pašvaldība "Vecumnieku novada dome (reģistrācijas Nr.90009115957) izsludina pieteikšanos uz SOCIĀLĀ DARBINIEKA ar ģimenēm un bērniem amatu.

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Vecumnieku novada dome” (reģistrācijas Nr.90009115957) izsludina pieteikšanos uz Sociālā darbinieka amatu Kurmenes pagasta pārvaldē.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933