Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktuālais

Sabiedrības integrācijas fonds aicina pieteikties fotosesijai "Ģimene ‘21" tās ģimenes kurās ir septiņi, vai vairāk bērni!

Pasākums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasākuma ģimenisku vērtību godināšanai - fotosesija "Ģimene ‘21" saturu atbild Biedrība "Vārtāja" Reģ.Nr..40008104020.

Ikdienā strādājot ar ģimenēm Vecumnieku novada domes Sociālā dienesta darbinieki šajā mācību gadā bieži saskarās ar situācijām, kad attālināto mācību laikā bērni mācībām pieslēdzas caur viedtāruņiem vai planšetēm, jo ģimenēs, sakarā ar pēkšņajām izglītošanās pārmaiņām, radās grūtības nodrošināt bērniem datorus ērtam mācību procesam mājas vidē.

Nabadzība un sociālā atstumtība vēljoprojām daudzās Eiropas Savienības valstīs ir liels izaicinājums, kam īpaši pakļautas viena vecāka un daudzbērnu ģimenes, pensionāri, cilvēki ar invaliditāti un bezpajumtnieki. Lai mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros sniedz pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicina sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.panta 6.punkts noteic, ka pašvaldības Sociālā dienesta uzdevums ir “administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai”, tādēļ Sociālais dienests sniedz informāciju par budžeta līdzekļu izlietojumu un darbību 2020.gadā.

Vecumnieku novada Dome 27.janvārī apstiprināja budžetu 2021.gadam, kura ietvaros tika palielināts budžets sociālajai aizsardzībai. Budžeta palielinājums saistīts ar to, ka 2021.gada 1.janvārī spēkā stājušies jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”. Ar šo gadu palielinās trūcīgas personas ienākumu līmenis: 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībai. Garantētā minimālā ienākumu līmenis: 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

2020.gads viennozīmīgi paies zem “Covid-19” vīrusa zīmes, kur sākot jau no 2020. gada 13.marta tika izsludināta ārkārtas situācija, kas mums visiem bija jauns izaicinājums ar daudziem nezināmajiem, neizpratni un jautājumiem. Sociālā dienesta darba ikdiena kļuva vēl aktīvāka un rosīgāka, neraugoties uz to, ka nācās strādāt aiz slēgtām durvīm. Kādam varēja šķist, ka ikdienas Sociālā dienesta darbība ir apstājusies, bet gluži pretēji, darbinieki strādā pastiprinātas slodzes apstākļos, ievērojot visus piesardzības un aizsardzības pasākumus. Sociālais dienests visu izsludināto ārkārtējās situācijas laiku ir strādājis intensīvā režīmā, pieņemot un apstrādājot personu iesniegumus pārtikas pakām un pārtikas taloniem, izdalījis pārtikas pakas un daudzkārt lietojamās sejas maskas trūcīgām un maznodrošinātām personā. Sociālais dienests nepārstāja veikt tiešos darba pienākumus, saistībā ar sociālo darbu (sarunas ar klientiem, apsekošanas, sociālo rehabilitācijas plānu sastādīšana, sociālās palīdzības sniegšana u.c. pienākumi).

Informējam, ka arī šogad, šajā neparastajā un sarežģītajā laikā, Vecumnieku novadā deklarētie bērni no 0–6 (ieskaitot) gadu vecumam varēs saņemt Ziemassvētku dāvanas - saldumu paciņas.

Šodien Nacionālo bruņoto spēku sūtījums, kuru sarūpēja Zviedrijas labdarības organizācijas “Erikshjälpen”, sasniedza Vecumniekus.

Ņemot vērā Vecumnieku novada Domē 2020. gada 28.oktobrī pieņemto lēmumu Nr. 1-4/2020/420 “Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātu mācību laikā”, Sociālajam dienestam ir deleģēts veikt administratīvo darbu saistībā ar izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu. Pārtikas produktu talonu saņemšanai izglītojamā vecāki vai likumīgie pārstāvji iesniedz iesniegumu Sociālajam dienestam.

Vasara ir pagājusi, aiz loga vērojama rudens tuvošanās, bērni apmeklēt skolu klātienē un Sociālais dienests turpina aktīvi strādāt, neskatoties uz gadalaiku maiņu.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933