SIA "Kūdrinieks"

SIA "Kūdrinieks"

Adrese: "“Ad­mi­nis­tra­tī­vā ēka”, Mi­sa, Ve­cum­nie­ku pa­gasts, Vecumnieku novads, LV-3906.

Valdes loceklis: Andris Beinārs

Tālrunis: 63976559 (grāmatvedība), 29134852 (A.Beinārs), 63976808 (katlu māja)

e-pasts:

Pamatdarbība: Komunālie pakalpojumi Misas ciematā: māju apsaimniekošana, centrālā apkure, aukstā un karstā ūdens piegāde, kanalizācijas ūdeņu novadīšana, cieto sadzīves atkritumu izvešana.

Komunālie pakalpojumi Beibežu ciematā: aukstā ūdens piegāde, kanalizācijas ūdeņu novadīšana, cieto sadzīves atkritumu izvešana.

Ūdensskaitītāju rādījumus var nodot sūtot e-pastu: