Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktuālais

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KŪDRINIEKS” pēc savas iniciatīvas 2022. gada 26. augustā Bauskas novada pašvaldībā iesniedza siltumenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un tirdzniecības tarifu projektu kopā ar izmaksu aprēķinu un pieteikumu par tarifu projektu publicēšanai pašvaldības mājaslapā iedzīvotāju informēšanai.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KŪDRINIEKS” 2022. gada 22. jūnijā Bauskas novada pašvaldībā iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu kopā ar izmaksu aprēķinu un pieteikumu par tarifu projektu publicēšanai pašvaldības mājaslapā iedzīvotāju informēšanai.

SIA “Kūdrinieks” Bauskas novada pašvaldībā ir iesniedzis siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales un tirdzniecības tarifa pieteikuma projektu. Tarifa projekts sagatavots saskaņā ar 2010.gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr. 1/7“Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” principiem.

Bauskas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KŪDRINIEKS”, reģ. Nr. 53603009371, juridiskā adrese: “Misas kūdra 17”, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3906, izsludina iepirkuma procedūru (cenu aptauju).

SIA „Kūdrinieks”, vienotais reģistrācijas numurs: 53603009371, 2022. gada 5.jūlijā Bauskas novada domei iesniedza ūdensapgādes pakalpojumu tarifa izmaiņu projektu. Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, Bauskas novada dome aicina iedzīvotājus un SIA „Kūdrinieks” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus paust viedokli par iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un uzdot jautājumus e-pastā: .

SIA „Kūdrinieks”, vienotais reģistrācijas numurs: 53603009371, 2020. gada 13.jūlijā Vecumnieku novada Domei (turpmāk – Dome) iesniedza ūdensapgādes pakalpojumu tarifa izmaiņu projektu. Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, Dome aicina iedzīvotājus un SIA „Kūdrinieks” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus paust viedokli par iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Vecumnieku novada Dome 2018. gada 25. aprīļa sēdē (prot. Nr.5, 15.§), pamatojoties uz SIA “Kūdrinieks” iesniegumu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta otro daļu, apstiprināja izmaiņas SIA “Kūdrinieks” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifos Misas un Beibežu ciemos, kuras stājas spēkā 2018.gada 1.jūnijā.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933