Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktuālais

SIA „Kūdrinieks”, vienotais reģistrācijas numurs: 53603009371, 2020. gada 13.jūlijā Vecumnieku novada Domei (turpmāk – Dome) iesniedza ūdensapgādes pakalpojumu tarifa izmaiņu projektu. Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, Dome aicina iedzīvotājus un SIA „Kūdrinieks” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus paust viedokli par iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Vecumnieku novada Dome 2018. gada 25. aprīļa sēdē (prot. Nr.5, 15.§), pamatojoties uz SIA “Kūdrinieks” iesniegumu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta otro daļu, apstiprināja izmaiņas SIA “Kūdrinieks” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifos Misas un Beibežu ciemos, kuras stājas spēkā 2018.gada 1.jūnijā.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933