Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktuālais

Nereti SIA “Mūsu saimnieks” saņem bažīgus klientu jautājumus par to, kā tiek noteikta dzīvokļu īpašnieku maksājamā daļa par sadzīves atkritumu izvešanu, tāpēc skaidrojam, kā tiek veikts šis aprēķins.

Informējam, ka tehnisku iemeslu dēļ 2023. gada 10. janvārī SIA "Mūsu saimnieks" kase nedarbosies!

SIA „Jaunolis” pamatuzdevums ir gādāt par Bauskas novada pašvaldības Vecumnieku administratīvās teritorijas labiekārtošanu, jeb ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu kā arī parku, skvēru un zaļo zonu iekārtošanu un uzturēšanu.

SIA “Mūsu saimnieks” informē, ka Ziemassvētku eglītes iedzīvotājiem ir iespēja nodot atkritumu apsaimniekošanas laukumos - Rīgas ielā 43 un Ceriņu ielā 17, līdz 2023.gada 15.janvārim, novietojot tās blakus sadzīves atkritumu konteineriem. Tāpat, ja eglīte pēc svētkiem vēl ir zaļa, bez jebkādiem rotājumiem, to var nodot JSK Gaita, Vecumniekos, iepriekš sazinoties pa tālruni 27048993.

No 2023. gada 1. februāra spēkā stāsies jauna maksa par sadzīves atkritumu savākšanu Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Vecumnieku pagasta teritorijā.

Informējam, ka sakarā ar ūdensvada avārijas remontdarbiem Kalna ielā, Vecumniekos un tās apkārtnē, 2022. gada 28. novembrī no plkst. 14:00 iespējami ūdens padeves atslēgumi un traucējumi. Lūdzam nodrošināties ar ūdens rezervēm.

SIA „Mūsu saimnieks” 2022.gada 28.septembrī Bauskas novada pašvaldībā iesniedza pieteikumu ūdensapgādes pakalpojumu tarifa palielināšanai. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts iesniegts kopā ar izmaksu pamatojošiem dokumentiem (turpmāk – tarifu projekts).

Bauskas novada domē 2022.gada 30.jūnijā pieņemti saistošie noteikumi Nr.16 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Bauskas novada pašvaldībā” (turpmāk – noteikumi). Izpildot Ministru kabineta noteikumos Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” pašvaldībām noteiktos pienākumus, Bauskas novada pašvaldība veido decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru un deliģējusi novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus – kapitālsabiedrības un pašvaldības iestādes pēc teritoriālā principa, reģistrēt un apsekot decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk – DKS).

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mūsu saimnieks” pēc savas iniciatīvas 2022. gada 11. oktobrī Bauskas novada domē iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu kopā ar izmaksu pamatojošiem dokumentiem un paziņojumu par tarifa projektu publicēšanai pašvaldības mājaslapā iedzīvotāju informēšanai.

Informējam, ka 2022. gada 1. novembrī no plkst. 11.00 sakarā ar ūdensvada remontdarbiem Upes un Aizupes ielas rajonā, Vecumniekos, iespējami ūdens padeves traucējumi un atslēgumi.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933