Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktuālais

Iestājoties vēsajam rudens periodam SIA “Mūsu saimnieks” 21.septembrī uzsāks 2022./2023.gada apkures sezonu Vecumnieku centra katlumājā pagaidu režīmā. Iepriekšējā apkures sezona tika uzsākta 2021.gada 22.septembrī un pārtraukta 2022.gada 6.maijā. Kā pirmajiem siltumapgāde tiks pieslēgta Vecumnieku Pirmskolas izglītības iestādei, Kalna ielā 13a, Vecumniekos.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mūsu saimnieks” 2022. gada 28. jūlijā (ar labojumu 2022.gada 12.augustā) Bauskas novada domē iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kopā ar izmaksu pamatojošiem dokumentiem un paziņojumu par tarifa projektu publicēšanu pašvaldības mājaslapā iedzīvotāju informēšanai.

SIA „Mūsu saimnieks” informē, ka sakarā ar ūdensvada avārijas remontdarbiem, Līvānu ielā, Vecumniekos un tās apkaimē, 2022. gada 15. augustā no plkst.13.00 iespējami ūdens padeves traucējumi. Lūdzam nodrošināties ar ūdens rezervēm.

SIA “Mūsu saimnieks”, vienotais reģistrācijas Nr.43603018936, juridiskā adrese: Ceriņu iela 9A-1, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933, Bauskas novada pašvaldībā iesniedza siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu, kas aprēķināts saskaņā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) izstrādāto metodiku, 2017.gada 16.novembra SPRK lēmumā Nr.1/29 “Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu” noteikto kārtību.

27.05.2022. Vecumnieku apvienības pārvaldes mājas lapā bija ievietota publikācija, kurā teikts, ka iedzīvotājiem lielgabarīta atkritumu izvešana jāorganizē individuāli un par saviem līdzekļiem jānodod tie utilizēšanai. Pašiem jānogādā šķiroto atkritumu savākšanas laukumā - Baldonē, Rīgas iela 27, vai piesakot izvešanu : SIA “Eco Baltia vide” - kontaktinformācija: Andis Bernovskis, e-pasts: , telefona nr.: +371 22070031.

SIA „Mūsu saimnieks” paziņo, ka sakarā ūdensvada avārijas remontdarbiem Līvānu ielā, Vecumniekos un tās apkaimē, 2022. gada 11. un 12. augustā iespējami ūdens padeves traucējumi. Lūdzam nodrošināties ar ūdens rezervēm.

SIA "Mūsu saimnieks" piedāvā asenizācijas pakalpojumus Vecumnieku pagastā un Vecumnieku apvienības teritorijā.

SIA „Mūsu saimnieks” piedāvā iespēju ziņot ūdens skaitītāju rādījumus ar Whatsapp 29575733 vai nosūtot SMS. Klientam mēneša pirmajās 5 dienās jānosūta īsziņa vai Whatsapp norādot adresi, fotofiksāciju vai momentāno rādījumu.

SIA „Mūsu saimnieks”, reģistrācijas Nr.43603018936, 2022.gada 23.februārī Bauskas novada pašvaldībā iesniedza pieteikumu ūdensapgādes pakalpojumu tarifu palielināšanai. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts iesniegts kopā ar izmaksu pamatojošiem dokumentiem.

Vecumnieku ciemata centralizēto ūdensapgādi nodrošina kapitālsabiedrība SIA Mūsu saimnieks. Ūdens tiek nodrošināts no trim dziļurbumiem, kuru katra dziļums ir 75 metri. Pirms nodošanas centralizētajos ūdensvados ūdens tiek atdzelžots un mīkstināts. Ūdensapgādes pazemes cauruļvadu kopējais garums ir aptuveni 10000 metri, no kuriem 4000 metri ir izbūvēti vienlaicīgi ar Vecumnieku ciemata būvniecību pagājušajā gadsimtā. Ūdensapgāde tiek nodrošināta 500 dzīvokļos, 168 privātmājās un 29 uzņēmumos, bet ūdens skaitītāju skaits ir gandrīz divreiz lielāks.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933