Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktuālais

SIA „Mūsu saimnieks”, reģistrācijas Nr.43603018936, 2022.gada 23.februārī Bauskas novada pašvaldībā iesniedza pieteikumu ūdensapgādes pakalpojumu tarifu palielināšanai. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts iesniegts kopā ar izmaksu pamatojošiem dokumentiem.

Vecumnieku ciemata centralizēto ūdensapgādi nodrošina kapitālsabiedrība SIA Mūsu saimnieks. Ūdens tiek nodrošināts no trim dziļurbumiem, kuru katra dziļums ir 75 metri. Pirms nodošanas centralizētajos ūdensvados ūdens tiek atdzelžots un mīkstināts. Ūdensapgādes pazemes cauruļvadu kopējais garums ir aptuveni 10000 metri, no kuriem 4000 metri ir izbūvēti vienlaicīgi ar Vecumnieku ciemata būvniecību pagājušajā gadsimtā. Ūdensapgāde tiek nodrošināta 500 dzīvokļos, 168 privātmājās un 29 uzņēmumos, bet ūdens skaitītāju skaits ir gandrīz divreiz lielāks.

27. janvāra Domes sēdē tika apstiprināti SIA „Mūsu saimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi.

SIA “Mūsu saimnieks” Bauskas novada pašvaldībā ir iesniedzis siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu, kas aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādāto metodiku, 2017.gada 16.novembra SPRK lēmumā Nr.1/29 “Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu” noteikto kārtību.

SIA “Mūsu saimnieks”, vienotais reģistrācijas Nr.43603018936, juridiskā adrese: Ceriņu iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933, Bauskas novada pašvaldībā iesniedza siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu, kas aprēķināts saskaņā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) izstrādāto metodiku, 2017.gada 16.novembra SPRK lēmumā Nr.1/29 “Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu” noteikto kārtību.

SIA “Mūsu saimnieks” paziņo, ka sākot ar 2021. gada decembri ūdensskaitītāju rādījumi jānoziņo tikai:

28. oktobra Domes sēdē tika apstiprināts SIA „Mūsu saimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi.

SIA “Mūsu saimnieks” Bauskas novada pašvaldības iestādē “Vecumnieku novada dome” ir iesniedzis siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu, kas aprēķināts saskaņā SPRK izstrādāto metodiku. Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli, 19. oktobrī, Vecumnieku tautas namā tika rīkota uzklausīšanas sanāksme. Sanāksme tika nodrošināta arī ZOOM platformā, kuru varēja izmantot jebkurš iedzīvotājs.

SIA “Mūsu saimnieks”, vienotais reģistrācijas Nr.43603018936, juridiskā adrese: Ceriņu iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933, Bauskas novada pašvaldības iestādē "Vecumnieku novada dome" iesniedza siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu, kas aprēķināts saskaņā SPRK izstrādāto metodiku, 2017. gada 16.novembra SPRK lēmumā Nr.1/29 “Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu” noteikto kārtību.

Lai efektīvāk ierobežotu COVID-19 izplatību, Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija un noteikti ierobežojumi.
SIA “Mūsu saimnieks” ārkārtējās situācijas laikā no 11.10.2021.-11.01.2022. skaidras naudas maksājumus kasē pieņems tikai otrdienās no plkst.8.00-16.30, pārējā darba laikā strādāsim attālināti.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933