Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktuālais

Informējam, ka sakarā ar plānotiem centrālā ūdensvada skalošanas darbiem Vecumniekos, 2021. gada 18. maijā no plkst. 8.00 -17.00 iespējama ūdens duļķainība, kas var saglabāties vairākas dienas.

Klientiem ir noteiktas izmaiņas ārkārtējās situācijas laikā ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) verificēšanas termiņā:

Ja ūdens patēriņu skaitītāju verificēšanas termiņš beidzies ārkārtējās situācijas laikā, verificēšanas datums tiks pagarināts par trim mēnešiem pēc ārkārtējās situācijas beigām.

No 2020. gada 28. decembra līdz 2021. gada 7. februārim, vai ilgāk, ja to noteiks ierobežojumi, saistībā ar COVID-19 pandēmiju, SIA “Mūsu saimnieks” neapkalpos klientus klātienē, bet tikai attālināti noteiktajā darba laikā:

Daudzdzīvokļu mājās apkure tiek pieslēgta pēc dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas.

SIA “Mūsu saimnieks”, vienotais reģistrācijas Nr.43603018936, juridiskā adrese: Ceriņu iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, 2020. gada 17. augustā Vecumnieku novada Domē iesniedza siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu.

SIA “Mūsu saimnieks”, vienotais reģistrācijas Nr.43603018936, juridiskā adrese: Ceriņu iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, 2020. gada 17. augustā Vecumnieku novada Domē iesniedza siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu, kas aprēķināts saskaņā SPRK izstrādāto metodiku, 2017. gada 16.novembra SPRK lēmumā Nr.1/29 “Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu” noteikto kārtību.

SIA “Mūsu saimnieks” informē, ka no 2020. gada 1. janvāra, tiek mainīts uzņēmuma darba laiks :

SIA “Mūsu saimnieks”, vienotais reģistrācijas numurs: 43603018936, juridiskā adrese: Ceriņu iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, tarifa projekta iesniegšanas datums 19.08.2019. Vecumnieku novada Domei iesniedza siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar izstrādāto Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - SPRK) metodiku, 2017.gada 16.novembra SPRK padomes lēmumā Nr.1/29 "Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu" noteikto kārtību.

Ugunsdrošības instrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem, nomniekiem un iedzīvotājiem. Izstrādāta saskaņā ar 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi", kuri stājās spēkā 2016.gada l.septembrī, un ir saistoša visiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, Vecumniekos, dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem, nomniekiem un iedzīvotājiem.

Ar Vecumnieku novada Domes sēdes lēmumu 2018. gada 23. maijā apstiprināts tarifs ūdens ieguves, uzkrāšanas, sagatavošanas lietošanai un piegādei centralizētajā ūdensvada tīklā Piebalgu ciemā, Vecumnieku pagastā, kas stājas spēkā no 2018. gada 1. jūlija.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933