Brīvās nomas zemes Vecumnieku apvienības pārvaldes teritorijā

Pieteikumi par nekustamā īpašuma nomu iesniedzami paziņojumā noteiktajā termiņā Bauskas novada domē Bauskā, Uzvaras ielā 1, VPVKAC vai pagasta pārvaldē, kuras teritorijā atrodas iznomājamais īpašums.

Paziņojuma ievietošanas datums

Iznomājamā 
īpašuma atrašanās vieta

Iznomājamā objekta kadastra apzīmējums

Iznomājamā objekta platība (ha)

Pieteikšanās termiņš

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

4094 010 0142

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940100157

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

4094 009 0180

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

4094 009 0289

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

4094 009 0132

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

4094 009 0238

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

4094 010 0110

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

4094 012 0856

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

4094 012 0828

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

4094 012 0793

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

4094 012 0933

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

4094 012 0785

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

4094 012 0757

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

4094 012 0883

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

4094 012 0733

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Bārbeles pagasts

4044 004 0358

1,6

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Valles pagasts

3290 0080187

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Valles pagasts

3290 008 0450

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

14.06.2022

Valles pagasts

3290 012 0145

1,18

līdz 28.06.2022.

pēc tam līdz pirmajam iesniegumam

14.06.2022

Valles pagasts

3290 012 0145

1

līdz 28.06.2022.

pēc tam līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Skaistkalnes pagasts

4080 005 0116

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Kurmenes pagasts

3262 009 0103

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Kurmenes pagasts

3262 009 0156

0,05

līdz pirmajam iesniegumam