Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Trauksmes celšana

2019. gada 1. maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Bauskas novada pašvaldībā (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kā, tās iestādes, struktūrvienības un kapitālsabiedrības darbinieki ziņo par Trauksmes celšanas likumā noteiktiem iespējamiem pārkāpumiem Pašvaldībā, kuri var kaitēt sabiedrības interesēm, kurus persona uzskata par patiesiem un par kuriem informācija iegūta, personai veicot amata, darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa: ŠEIT.

Trauksmes cēlāja ziņojums elektroniski: ŠEIT.

Ja saņemtais ziņojums nav Pašvaldības kompetencē, to desmit dienu laikā no saņemšanas dienas pārsūta kompetentajai institūcijai pēc piekritības, informējot par to trauksmes cēlēju.

Plašāka informācija par trauksmes celšanu https://www.trauksmescelejs.lv/

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933