Piekļūstamības paziņojums

Bauskas novada pašvaldības iestāde "Vecumnieku apvienības pārvalde" saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni - https://vecumnieki.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Vecumnieku apvienības pārvalde tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Par daudz pamatstruktūras elementu. Optimālais šādu elementu skaits tīmekļvietnē ir 5 līdz 7.
  • Navigācijas apakšsadaļas nav piekļūstamas ar TAB taustiņu.
  • Ar TAB pogu nevar piekļūt valodu izvēlnei.
  • Kontaktinformācija ir atspoguļota tabulas formātā.
  • Nav iespējam piekļūt visu kontaktu izvēļņu TAB elementiem.
  • Ekrāna lasītājs nenolasa kļūdu paziņojumus.
  • Ziņas virsraksts nav uzskatāms par kvalitatīvu ALT tekstu attēlam, kas tajā tiek izmantots kā ilustrācija.
  • Dažās vietās trūkst virsraksta H1, vai arī starp H1 un H3 iztrūkst H2.
  • Datums pie publikācijām varētu būt tumšākā krāsā. Pie “Foto un video galerija” blokā uz bildes fona virsraksts grūti saskatāms.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 21.02.2022. Izvērtēšanu veica Oļegs Dubčenoks, mājaslapas izstrādātais.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa (MS word)

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Vecumnieku apvienības pārvaldi:

vai zvanot: tālr. +37125639392, +37163976197

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts:

Tālr. +37125639392, +37163976197

Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir “Sabiedrisko attiecību nodaļa”.

E-pasts:

Tālr. +37125639392, +37163976197

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts:

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 21.02.2022.

Šo paziņojumu apstiprināja Laura Ārente, Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta vadītāja