Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku vidusskolā apgūst kultūras pasākumu veidošanas principus

1 NAP ESF

Eiropas Savienības struktūrfondu projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001

2019. gada 19. decembrī Vecumnieku vidusskolas skolēni tikās ar Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) lektori menedžmenta un radošo industriju jomā Kristīni Freibergu un deju lielizrādes “Abas malas” režisoru  Juri Joneli, un mācījās lielo kultūras pasākumu veidošanas principus.

Lasīt tālāk ...

Tehnoloģiju gada ietvaros piešķirts papildu finansējums

1 NAP ESF 1

Eiropas Savienības struktūrfondu projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001

No 2017.gada Vecumnieku un Misas vidusskolas piedalās projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura ietvaros skolēniem tiek nodrošinātas aktivitātes, kas sniedz atbalstu mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Projekta ietvaros arī pedagogiem ir iespēja piedalīties apmācībās un kursos, lai pilnveidotu zināšanas kompetenču pieejas īstenošanā.

Lasīt tālāk ...

Vecumnieku un Misas vidusskolas turpinās dalību projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

1 NAP ESF 1 copy copy

Eiropas Savienības struktūrfondu projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Sākot jauno mācību gadu, Vecumnieku un Misas vidusskolās tiks atsākts projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura ietvaros tiks finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību.

Lasīt tālāk ...

Animācijas un tehniskās modelēšanas darbnīcas Vecumnieku vidusskolā

1 NAP ESF 1

Eiropas Savienības struktūrfondu projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001

27.maijā Vecumnieku vidusskolas 3. un 4.klašu skolēni kopā ar skolotājām Ilzi Ruski un Undīni Ruski veidoja animācijas filmiņu. Skolotājas iepazīstināja klātesošos ar animatora darbu. Skolēni bija pārsteigti par to, cik daudz darba jāiegulda, lai varētu radīt multfilmu. Pēc sarunas sākās praktiska darbošanās.

Lasīt tālāk ...

Inženiertehniskās dienas Vecumnieku vidusskolā kopā ar Laboratorium!

1 NAP ESF 1

Eiropas Savienības struktūrfondu projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001

 

Ik viens no mums reiz sapņojis par kādu interesantu un aizraujošu profesiju, bet lielākoties tās bija saistītas ar skolotāja, aktrises,  policista vai ugunsdzēsēja darbu. Mūsdienās skolēni  sapņo citādi, un bieži savas nākotnes profesijas vēlas saistīt ar eksaktām zinātnēm. Šajā mācību gadā, tā pat kā iepriekšējā, skola piedalījās  Valsts izglītības satura centra projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura mērķis ir nodrošināt daudzveidīgu individuālu pieeju skolēniem, attīstīt un pilnveidot talantus.

Lasīt tālāk ...

Mācību diena savai izaugsmei

1 NAP ESF 1

Eiropas Savienības struktūrfondu projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001

24.maijā 4.-8. klašu skolnieku grupa devās mācību vizītē uz Jelgavas apkaimi- Stikla celtniecības konstrukciju ražotni  SIA “UPPE”, šķirotu otrreizējo materiālu pārstrādes rūpnīcu SIA “Eko PET” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes kokapstrādes katedru.

Lasīt tālāk ...

Mācību vizīte- kā mācību metode

lv id eu logo ansamblis eraf rgb

Mācīšanās ārpus klases ir produktīva mācību metode, kur neformālā mācību vidē iespējams praktiski darboties, pētīt, izdarīt secinājumus un redzēt, kur noder iegūtās  teorētiskās  zināšanas klasē, kā arī iegūt pieredzi  svešā darba vidē, kas ļauj labāk iepazīt savas intereses, izprast  savu  karjeras izvēles ceļu. Iespējas organizēt šādu mācību procesu nodrošina došanās mācību vizītēs ārpus skolas-  uzņēmumos, laboratorijās, ražotnēs u.c.

Lasīt tālāk ...

Misas vidusskolas audzēkņu mācību vizīte uz Latvijas vadošajiem uzņēmumiem

14 20 ESF

Eiropas Savienības struktūrfondu projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Šī gada 29. janvārī, projekta   Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, 32  7.-9. klašu skolēni devāmies vizītē uz ZINOO (zinātkāres) centru Rīgā, kur līdzdarbojāmies divās eksperimentālās nodarbībās. Pirmajā nodarbībā uzzinājām par ceļojumu Visumā, par svarīgiem nosacījumiem, lai notiktu veiksmīga kosmonautu nosēšanās uz Zemes.  Kopīgā sarunā un vizuālos demonstrējumos katra darba grupa tika teorētiski iepazīstināta ar pētniecisko staciju būtību, veicamajiem uzdevumiem, veidu, kā notiek pētnieku apmaiņa un kā tas tehniski notiek.

Lasīt tālāk ...

Fizikas gads Vecumnieku vidusskolā aizsākas ar astronomiju

14 20 ESF

Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001

9. janvārī Vecumnieku vidusskolas skolēnus, ierodoties skolā, gaidīja piedzīvojumu pilna diena kosmosā. Sporta zāle bija pārvērtusies par planetāriju, kurā piedzīvot galaktiku pētīšanu. Šoreiz sfēriskā kino 3D formātā piedāvātais mācību filmu klāsts aizveda skolēnus galaktiku labirintos. Ieinteresēt skolēnus pievērsties zinātnei ikdienas darba procesā ir diezgan sarežģīti, jo ne vienmēr izdodas mācību procesā ieviest pētījumus, laboratoriskos darbus, kas veicinātu skolēnu interesi par konkrētās problēmas pētīšanu dziļāk. 3D formāts ir skolēniem saistošs, saprotams un tuvs, tādejādi krāšņie specefekti ļauj reālāk uztvert un aizdomāties par patieso galaktiku vēsturi, plašumu un iespējām.  Skolēni filmas “Zemes pastāvīgais ceļojums”  laikā uzzināja, kā Zeme atšķiras no Mēness, kāpēc izzuda dinozauri, kā rodas upes, pateicoties kādiem fizikas likumiem ūdens piles krīt uz zemes. Skolēnu citāti no redzētā: “Uzzināju, ka Mēnesim vairs nav šķidrā kodola, tāpēc tur vairs nevar izvirst vulkāni”, “Tagad zinu, kā notiek mēness aptumsums”,  “Bija interesanti redzēt kāds izskatās meteorīts”, “Nezināju, ka dienas laikā Mēness ir karsts, bet nakts laikā  ļoti auksts”.

Lasīt tālāk ...

Kustību un mākslas festivāls Misas vidusskolā

14 20 ESF

Novembra pēdējā nedēļā (26.- 30.11.)Misas vidusskolā tika organizēts Kustību un mākslas festivāls, kas tika organizēts ESF projekta Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros. Tā mērķis - novērtēt  kustību kā informācijas nodošanas  veidu, estētisko vērtību un vajadzību izkopšana, latviešu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un iedzīvināšana skolu jauniešos, jaunas pieredzes gūšana, pozitīvu emociju rosināšana. Kustībā radīts mākslas darbs - tā varētu izteikties īsāk par katru no festivāla dienām. Mērķu sasniegšanai tika plānotas meistarklases ar dažāda rakstura deju pedagogu un deju grupu piedalīšanos, lai izprastu, cik dažādi un laikmetam un stilam  atbilstoši var izteikt savas emocijas ar deju soļu un ķermeņa palīdzību.

Lasīt tālāk ...

Kustību un mākslas festivāls Misas vidusskolā

14 20 ESF copy

Pēdējā novembra nedēļā, no 26. – 30. novembrim, Misas vidusskolā notika Kustību un mākslas festivāls Eiropas Savienības struktūrfondu projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros.

Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un koordinē Valsts izglītības satura centrs (VISC). Projekta ietvaros skolās tiek īstenoti pasākumi, lai sniegtu atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Projektā lielākā finansējuma daļa tiek atvēlēta STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai. Papildus tam, izglītojamie projekta ietvaros paplašina zināšanas multidisciplinārā jomā, piedaloties erudītu konkursos, un kultūrizglītības un radošās industrijas jomā.

Lasīt tālāk ...

Misas un Vecumnieku vidusskolās projekta ietvaros tiek rīkotas mācību vizītes un Tehniskās jaunrades diena

 14 20 ESF copy copy

Rudenī Misas un Vecumnieku vidusskolās atsāktas ESF projekta Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 aktivitātes. Kā interesantākos pasākumus var atzīmēt Misas vidusskolas mācību vizītes uz Vecumnieku novada uzņēmumiem un Tehniskās jaunrades dienu Vecumnieku vidusskolā.

Lasīt tālāk ...

Tiks piešķirts papildu finansējums projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšanai” pasākumu īstenošanai

14 20 ESF copy

Kopš 2017. gada septembra Misas un Vecumnieku vidusskolas uzsāka dalību ESF projektā Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un koordinē Valsts izglītības satura centrs (VISC). Projekta ietvaros skolās tiek īstenoti pasākumi, lai sniegtu atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Projektā lielākā finansējuma daļa tiek atvēlēta STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai. Papildus tam, izglītojamie projekta ietvaros paplašina zināšanas multidisciplinārā jomā, piedaloties erudītu konkursos, un kultūrizglītības un radošās industrijas jomā.

Lasīt tālāk ...

Misas un Vecumnieku vidusskolu audzēkņi dodas mācību vizītēs

14 20 ESF copy copy

Maijā Misas un Vecumnieku vidusskolu skolēni devās mācību vizītēs, kas tika organizētas ESF projekta Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros.

Vecumnieku vidusskolas 5. klašu audzēkņi 17. maijā devās uz Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī. Par mācību vizītē uzzināto dalās dabaszinību skolotāja Anda Kuzma: “17. maija rītā Vecumnieku vidusskolas 5. klases pulcējās, lai dotos mācību ekskursijā. Jau vairāk kā mēnesi dabas zinību stundās tika apgūts temats par pasaules dabas zonām. Skolēni uzzināja par dažādo klimatu, floru un faunu. Apmeklējot Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī, šīs iegūtās zināšanas varēja kaut nedaudz apskatīt, jo oranžērijā katrā telpā ir modelēts cits klimats, lai pie mums izdzīvotu svešzemju augi.

Lasīt tālāk ...

Tehniskās jaunrades diena Vecumnieku vidusskolā

14 20 ESF copy copy copy

Tehniskās jaunrades diena Vecumnieku vidusskolā sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Studentu Pašpārvaldi notika 9. februārī.
Tehniskās jaunrades dienu mērķis ir aizraujošā veidā praktiski atspoguļot inženierzinātņu spektru un ieinteresēt skolēnus apgūt kādu no inženierzinātņu nozarēm.

Lasīt tālāk ...

Misas vidusskolā aizvadīts erudīcijas konkurss „Gudrs – vēl gudrāks”

14 20 ESF copy copy copy copy

26. janvārī Misas vidusskolas 5. – 9. klašu erudītākie skolēni veidoja jauktās komandas, lai piedalītos spēlē „Gudrs – vēl gudrāks”, kuras tēma bija „Mana Latvija”. Šis pasākums tika organizēts ES finansētā projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros.

Lasīt tālāk ...

Skolēni projekta ietvaros iepazīst Vecumnieku novada uzņēmumus un apmeklē koncertciklu „Nāc, ieklausies Orķestrī RĪGA”

14 20 ESF copy

Oktobrī Vecumnieku un Misas vidusskolās tika uzsāktas projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) aktivitātes. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un koordinē Valsts izglītības satura centrs. Projekta ietvaros skolās tiek nodrošināts atbalsts mācību satura pilnveidē un dažādi ārpusstundu pasākumi, lai ar jaunu pedagoģisko risinājumu palīdzību pilnveidotu un papildinātu formālās izglītības ieguves mācību formas (mācību stundas).

Lasīt tālāk ...

Vecumnieku un Misas vidusskolas iesaistīsies projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

14 20 ESF copy copy

Sākot jauno mācību gadu, Vecumnieku un Misas vidusskolās tiks uzsākts projekts, kura ietvaros tiks finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

Lasīt tālāk ...

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933