Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku vidusskolā apgūst kultūras pasākumu veidošanas principus

1 NAP ESF

Eiropas Savienības struktūrfondu projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001

2019. gada 19. decembrī Vecumnieku vidusskolas skolēni tikās ar Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) lektori menedžmenta un radošo industriju jomā Kristīni Freibergu un deju lielizrādes “Abas malas” režisoru  Juri Joneli, un mācījās lielo kultūras pasākumu veidošanas principus.

Īstenojot projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  aktivitāti “Radošo industriju pārstāvju pieredzes pārnese,  īstenojot multidisciplinaritāti” 7. – 9.kl gada nogalē 7.klašu skolēniem tika nodrošināta iespēja  radošā nodarbībā strādāt kopā ar izciliem šīs jomas pārstāvjiem -  LKA (Latvijas Kultūras akadēmijas) lektori  menedžmenta un radošo industriju jomā Kristīni Freibergu  un deju lielizrādes “Abas malas” režisoru Juri Joneli.

Skolēni visas dienas garumā strādāja grupās, klausoties un skatoties piemērus, kā top gan grandiozi, gan ne tik lieli kultūras pasākumi un projekti.  Šī bija viena no retajām iespējām, kad skolēnu prāti tika aizņemti ar radošo industriju izzināšanu, jo parasti, lielākoties, projekta ietvaros tiek atbalstīti STEM jomas priekšmeti un aktivitātes. Tāpēc, gatavojot šo iniciatīvu, bija liels izaicinājums atrast partnerus, kas spētu kvalitatīvi piedāvāt atbilstoši skolēnu vecumam un prasmēm piemērotu nodarbību, kas vienlīdz labi sabalansētu tādus aspektus, kā radoša, aizraujoša, interesanta, atraktīva, praktiska nodarbība, kas patiktu skolēnam un kurā skolēns, izmantojot savas esošās zināšanas dažādos mācību priekšmetos, gūtu jaunas.   Tajā pat laikā, pilnveidojot savas, prasmes iegūtu arī praktisku rezultātu. Šis izaicinājums  bija pa spēkam LKA jomas lektoriem, kas skolēniem piedāvāja darboties grupās, kur dienas sasniedzamais rezultāts bija jaunradīts kultūras pasākuma plāns, kas sevī ietver visas  secīgās, galvenās sadaļas – sākot ar mērķauditoriju, scenārija ideju, skaņu, gaismu, scenogrāfiju, pasākuma dalībniekiem u.tt. un  beidzot ar tāmi un pasākuma analīzi. Katra grupa sava darba (pasākuma) gala rezultātu prezentēja citām grupām, kur pilnveidoja arī savas prezentēšanas prasmes. Šīs iestrādes var kalpot par pamatu reālam pasākumam, kurš varētu tikt attīstīts tālāk, sīkāk izplānots un realizēts, piesaistot skolēnu izvēlētos finanšu līdzekļus. LKA lektori neslēpa prieku par radošajām skolēnu idejām, piemēram: Sadancis “90 dienas līdz pasaules galam” vai “Ceļojums garšas pasaulē”. Skolēnu prezentēšanas prasmes 7.kl skolēniem tika novērtētas kā drosmīgas un priecēja, ka iespēja izteikties projekta prezentēšanas laikā tika dota ikvienam skolēnam.

IMG 20200106 WA0004

Šīs aktivitātes mērķis bija likt skolēniem apzināties daudzpusīgu prasmju nozīmīgumu komandas darbā un apzināti tās pilnveidot. Saskatīt savas iespējas piedalīties kompleksa risinājuma veidošanā balstoties uz savām prasmēm. Tika gūts priekšstats par to, cik daudz un dažādas savas puses ir jāattīsta, lai darbotos radošajā industrijā.

Paldies projektam par finansiālo atbalstu, paldies Kristīnei Freibergai un Jurim Jonelim. Galvenais secinājums ir nemainīgs, ka tikai darbojoties kopā ar nozares profesionāļiem,  mēs skolās varam nodrošināt kompleksu rezultātu, kur teorētiskās zināšanas tiek sasaistītas ar praksi. Skolēns gūst pavisam citu mirdzumu acīs, ja par viņam aktuālu jautājumu stāsta cilvēks, kurš ikdienā tieši nodarbojas ar šo jautājumu risināšanu. Lai mums vairāk šādu projektu un vairāk skolēniem ir iespējas tikties klātienē ar cilvēkiem, kuri mīl savu darbu un iedvesmo pārējos!!

IMG 20200106 WA0008

                    

Sagatavoja:
Vecumnieku vidusskolas direktora vietniece Sanita Roga

 Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros.

Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.
Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 27 204 409 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 4 800 779 EUR

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933