Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Skolēni projekta ietvaros iepazīst Vecumnieku novada uzņēmumus un apmeklē koncertciklu „Nāc, ieklausies Orķestrī RĪGA”

14 20 ESF copy

Oktobrī Vecumnieku un Misas vidusskolās tika uzsāktas projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) aktivitātes. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un koordinē Valsts izglītības satura centrs. Projekta ietvaros skolās tiek nodrošināts atbalsts mācību satura pilnveidē un dažādi ārpusstundu pasākumi, lai ar jaunu pedagoģisko risinājumu palīdzību pilnveidotu un papildinātu formālās izglītības ieguves mācību formas (mācību stundas).

Papildus apgūstamo mācību priekšmetu programmai skolās tiek nodrošināts pedagoga palīga darbs matemātikas un dabaszinību stundās, individualizētas nodarbības STEM priekšmetu (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas) jomās, grupas un pulciņi dabaszinību, matemātikas un robotikas padziļinātai apguvei.

Kultūrizglītības un radošās industrijas jomā Misas vidusskolā tiek apgūtas prasmes seno lietu restaurēšanā, kā arī ir nodrošināts mākslinieciskais atbalsta personāls (koncertmeistars).

Vecumnieku vidusskolas audzēkņi šīs izglītības jomas padziļinātai apguvei apmeklēs četrus koncertciklus orķestra “Rīga” piedāvātajā programmā “Nāc, ieklausies Orķestrī RĪGA”.  Pirmo no četrām sarunām Vecumnieku vidusskolas 5.a klases skolēni apmeklēja 18. oktobrī kinoteātrī “Splendid Palace”. Sarunas tēma bija “Plaukstiņpolka”, kurā bija iespēja iepazīties, kā no ritmiskiem trokšņiem, kurus cilvēks radīja ar rokām, kājām, ķermeni, nonāca līdz ļoti bagātam sitaminstrumentu klāstam. Visu to orķestra sitaminstrumentu grupas mūziķi demonstrēja uz skatuves, viņiem palīdzēja arī citu instrumentu mūziķi un divas stepa dejotājas, kas tikai apstiprināja cilvēka ķermeņa plašās iespējas radīt gan trokšņus, gan skaņas, kas pāraug ritmiskā priekšnesumā un mūzikā. Grūti mūsdienās nošķirt – kur klusums, troksnis vai skaņa – vai viss kopā. Šajā pasākumā bija iespēja to mācīties saprast. Nākošā nodarbība decembrī stāstīs par ziemu un šim gadalaikam tik raksturīgo dabas parādību atveidi mūzikā. Kas zina, varbūt tā būs vienīgā iespēja baudīt ziemu – klimatiskie apstākļi ir tik viltīgi un ne vienmēr sakrīt ar gadalaika nosaukumā paredzēto.

Pasākuma apmeklētāji atzina, ka šī nopietnā orķestra attieksme pret jauno paaudzi ir apbrīnas vērta, profesionāli bija gan mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Valdis Butāns, gan orķestra mūziķi un koncerta vadītājs Daumants Kalniņš. Acīmredzot, viņi nopietni izturas pret jauno mūzikas klausītāju un izpratēju audzināšanu.

17. oktobrī Misas vidusskolas 9.–12.klašu skolēni projekta ietvaros devās mācību vizītē uz Vecumnieku novada uzņēmumiem, tās mērķis bija multidisciplināras izpratnes veidošana par zinātnes nozarēm un to sasaisti ražošanas procesā.

Skolēniem bija iespēja apmeklēt atpūtas un sporta kompleksu „Pīlādžu mototrase”. Trases īpašnieks Ēriks Pīlādzis dalījās ar savu pieredzes stāstu par to, kā viņš nokļuva tur, kur šobrīd ir – nu jau organizējot pasaules līmeņa sacensības.

Vērtīga bija arī viesošanās eko pārtikas ražotnē  SIA „KEEFA” – vadītājs Roberts Cešeiko prezentēja ražoto produkciju „Simply Food”, stāstīja par saviem mērķiem un iecerēm veselīgas pārtikas popularizēšanā.

Tālāk jaunieši devās ciemos pie Kārļa Ulmaņa uz sulu un dzērienu ražotni IU „Ābolis”, kur īpašnieks dalījās ar savu stāstu par to, kāpēc pievērsies tieši sulu ražotnei un kā viņu uzrunā lauku idille. Apmeklētāji nogaršoja arī karsētu ābolu sulu un iegādājās produkciju, par kuru bija patiesā sajūsmā.

Šīs vizītes mērķis bija iepazīt Vecumnieku novada uzņēmējdarbību, veicināt karjeras izglītību un ražošanas procesa izzināšanu vietējos uzņēmumos. Vizītes mērķis tika sasniegts, jo skolēni apskatīja vietējos uzņēmumus, izzināja to darbības virzienus un varēja vērot arī ražošanas procesu. Domājams, katru no apmeklētājiem uzrunāja kāds no šiem stāstiem, no kuriem var mācīties noteikt savus nākotnes mērķus. Katrs no stāstiem ir citāds, bet tos visus vieno tas, ka sapņi un idejas īstenojas, ja dara visu, lai to panāktu – smags darbs visa pamatā, un būs rezultāts.

Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes projektu koordinatore
Ingrīda Segliņa,
Vecumnieku vidusskolas 5.a klases audzinātāja
Marika Sadovina,
Misas vidusskolas 12. klases skolniece

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933