Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Misas un Vecumnieku vidusskolās projekta ietvaros tiek rīkotas mācību vizītes un Tehniskās jaunrades diena

 14 20 ESF copy copy

Rudenī Misas un Vecumnieku vidusskolās atsāktas ESF projekta Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 aktivitātes. Kā interesantākos pasākumus var atzīmēt Misas vidusskolas mācību vizītes uz Vecumnieku novada uzņēmumiem un Tehniskās jaunrades dienu Vecumnieku vidusskolā.

Par mācību vizītēs uzzināto dalās Misas vidusskolas direktore Anna Balgalve:

17. oktobris Misas vidusskolā bija 7.-12. klašu zēnu diena, kad varēja būt kopā dažādu klašu puiši, sarunāties, mācīties un gūt pieredzi ārpus mācību stundām- mācību vizītēs kūdras pārstrādes uzņēmumā AS „Greenyard Horticulture Latvia”, Misā un kokapstrādes uzņēmumā „Pakāpiens”, Vecumniekos. Mācību vizīte tika organizēta ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, ar mērķi iepazīties ar ražošanas procesu un tā inženiertehniskajiem risinājumiem vietējos uzņēmumos, kā arī iepazīt Vecumnieku novada uzņēmējdarbības vidi.

Rīts sākās ražotnē Misā ar ražotnes infrastruktūras iepazīšanu, ekskursiju vadīja valdes priekšsēdētājs Renārs Skudra, kuram piemita īpašas oratora prasmes un dziļas zināšanas par kūdras ieguves, pārstrādes un tirgus procesiem. Akciju sabiedrībai  uzņēmumi strādā vēl arī Beļģijā un Francijā, tiem tiek piegādāta kūdra no Latvijas. Uzņēmumam šobrīd ir sadarbība ar 65 valstīm, tajā  nodarbināti 100 strādājošie (sezonas laikā 130), darbs ražotnē tiek organizēts maiņās, ražošana tiek balstīta uz pasūtījumiem. Uzzinājām, ka  no Latvijas ekosistēmā esošajiem 12 % purvu, 3-4% no tiem tiek veikta kūdras ieguve.

20181017 095846 copy

Misā tiek ražots katrai kultūrai un augu īpatnībām atbilstošs kūdras substrāts. Interesanti bija dzirdēt par kūdras frakciju piemērotību dažādu augu īpatnībām, uzzinājām par skābekļa daudzumu kūdrā un kā tas ietekmē augu (no 20 kg kūdras masas  tikai 2 kg ir pati kūdra). Ražotnē iekārtu darbība ir datorizēta, katrs pasūtījums ir unikāls, kas tiek speciāli sagatavots pasūtītāja konkrētajām vajadzībām, saražots un fasēts 3 izmēru maisos. Gadā tiek saražots aptuveni 315 000 m3 produkcijas.

20181017 091349 copy copy copy copy

Ekskursijas noslēgumā iepazināmies ar laboratoriju, kur tiek veiktas substrāta sastāva analīzes- noteikts skābuma līmenis, mitruma līmenis u.c. rādītāji, atbilstoši katram pasūtījumam. Tiek noņemti paraugi no katra pasūtījuma, tie tiek uzglabāti 1 gadu.

Noslēgumā Renārs Skudra akcentēja, ka  kūdras rūpniecības nozare attīstās gan Latvijā, gan Baltijas reģionā. Vērsa uzmanību, ka ļoti pieprasīti ir speciālisti un aicināja puišus skolā pievērsties tehnisko priekšmetu apguvei.

Diena turpinājās kokapstrādes uzņēmumā „Pakāpiens”, Vecumniekos. Mūs sagaidīja direktors Egils Reinbergs. Cienājāmies ar āboliem no viņa ģimenes dārza un klausījāmies izglītojošu stāstu par meža nozīmi cilvēka dzīvē, akcentējot, ka mežs ir „zaļais zelts”.  Sarunā tika iesaistīti skolnieki, ar domu, lai, balstoties uz savām zināšanām, paši izsecinātu atbildes uz jautājumiem par mežu. Uzzinājām par uzņēmuma specializāciju - pirts būvniecību un šajā  nozarē izmantotajiem kokmateriāliem - melnalksni un apsi, iepazīstot šo kokmateriālu īpašības un to enerģētisko vērtību pirts rituālos. Sarunas gaitā vairākkārt tika uzsvērta skolā iegūto zināšanu nepieciešamība nozarē, reizi pa reizei pārbaudot mūsu skolnieku zināšanas matemātikā un tehniskajās zinātnēs.

Pakāpeniski izsekojām kokmateriāla ceļu līdz skaistam produktam- pirts telpai, durvīm, apgaismes ķermeņiem un dažādiem pirts piederumiem. Vērojām, kā baļķi tiek aiztransportēti līdz gaterim, kur tiek izzāģēti dēļi, tālāk tie tiek sagarināti atbilstoši izmēriem un ar „gudru” ēveli tiek nogludināti un izfrēzēti, un pirtsdēlīši ir gatavi. Protams, tas nav tik vienkārši, kā tas vērotāja acij šķiet - kokam patīk, ja to vairākkārt „apmīļo”, izžāvē, nopresē, pareizi sakrauj un vēl. To visu šajā dienā varējām vērot.

Egīlam veiksmīga rezultāta moto ir KĀRTĪBA, ar to saprotot, sakārtotu darba vidi, plānveidīgi organizētu darba dienu- tas ir pamats sakārtotām domām un prognozējamam rezultātam. Direktors uzsver, ka ne visu var iemācīties, bet jāprot ar zināšanām strādāt, izdomāt to, kas atvieglo ikdienas ražošanas procesu un praktiski palīdz nokļūt pie kvalitatīva produkta. Vairākkārt tika likts uzsvars  uz vārdu „domāt” un tad darīt, un praktizēties jau ļoti agrā bērnībā.

 Tikšanās laikā izkristalizējās ceļš, kas ved uz  veiksmīgu rezultātu uzņēmējdarbībā:

radoša pieeja it visā, ko darām;

darām plānveidīgi;

izvērtējam sasniegto.

Direktora Egila teikto  papildināja viņa dzīvesbiedre, uzņēmuma sekretāre Lidija, pastāstot par savu ieguldījumu  ražošanas procesā un minot  savu pieredzi uzņēmējdarbībā.

 Liels paldies uzņēmējiem par bagāto dienu - par veltīto laiku un interesantajām mācībstundām, kuras rosināja domāt par akcentiem, kādi katram no puišiem ir iezīmējami ikdienas mācību procesā. Īpašs paldies Lidijai un Egīlam Reinbergiem par sirsnīgo uzņemšanu un atsaucību.

Savukārt Vecumnieku vidusskolas skolēniem 7. novembrī projekta ietvaros notika Tehniskās jaunrades diena. Savos iespaidos par pasākumu dalās skolotāja, direktora vietniece Sanita Roga:

“Tehniskās jaunrades diena” 7.-9.klašu skolēniem notika 7.novemrī, kad mūsu skolā ciemojās SIA “Aspired” komanda, lai radošās darbnīcās gudri izklaidētos, veidotu komandas garu, attīstītu sacensību prieku un kopumā veicinātu interesi par tehniskajām jomām, kas mūsdienās viennozīmīgi ir perspektīvākās. Skolēniem tika piedāvātas 3 dažādas darbnīcas, katra ilga 1 stundu.

Darbnīcā  “Veiksmīgs lauksaimnieks”  bija aizraujoša un unikāla grīdas spēle, kuras  mērķis ir nostiprināt prasmi saskatīt gatava algoritma lietojumu, apgūt programmēšanas pamatus, iepazīstināt ar Java programmēšanas valodu un pārbaudīt uzdevuma izpildes iespējamību ar piedāvāto komandu programmēšanas valodā. Spēles laikā tika attīstītas loģiskās un kritiskās domāšanas prasmes. Spēle ļāva izmantot skolēnu iepriekš iegūtās zināšanas matemātikā, informātikā un sociālajās zinībās. Skolēni patiesi aizrāvās ar šo grīdas spēli vēloties nokļūt galā ātrāk, ja vien atkal kāds tiltiņš nepatraucēja, gluži kā “Cirkā” noslīdot atpakaļ un ļaujot kādai citai komandai aizsteigties priekšā.

lauksaimnieks

Nākamā darbnīcā “Domino efekts” apspēlēja Rūba Goldberga mašīnas principu - kaut ko pavisam vienkāršu izdarīt pēc iespējas sarežģītāk, izmantojot spēku un inerci.  Skolēni tika iepazīstināti ar Rūba Goldberga mašīnu un tās darbības principiem, nodemonstrējot arī vairākus piemērus iedvesmai. Lielāko prieku guva tie, kuri izvirzīja sev pēc iespējas sarežģītāku uzdevumu un lielāku izaicinājumu, kas patiesi ieguldīja savu radošo izdomu, lai domino efekta ceļš būtu aizraujošs gan pašiem, gan skatītājiem. Jāpiebilst, ka labākās idejas dzima tikai komandas darbā vairākas reizes palaižot mašīnu un secinot, ko vajadzētu uzlabot. Lielākā vērtība bija pamācība, ka nekad nevajag apstāties pie pirmās neveiksmes, pat ne pie otrās vai trešās.

dominoefekts1 copy

domino ekets3 copy

domino efekts

Vispraktiskākā bija trešā stacija “Kā siltums nonāk līdz tavām mājām”. Reāli mērījumi, aprēķini,  skaitļi un nauda. Darbnīca "Kā siltums nonāk līdz manām mājām" ir unikāls produkts, kas sagatavots sadarbībā ar uzņēmumu "Ventspils Siltums". Darbnīca precīzi un detalizēti atspoguļo, atklāj un pastāsta tās dalībniekiem, kā siltums tiek ražots, kā tas no katlu mājas nonāk līdz patērētājam, kas ir galvenie šo procesu ietekmējošie faktori un kā veidojas mājsaimniecības rēķins. Darbnīcas sākumā tās dalībnieki tika iepazīstināti ar īsu video, kas kalpo kā teorētisks un praktisks ievadmateriāls. Tam sekoja aktīva un aizraujoša praktiska darbošanās, kuras laikā dalībnieki iepazina atjaunojamo resursu šķeldu un tās svēršanas principus modernā katlu mājā, uzzināja, kā tiek uzsildīts lielais apkures katls, no kura ūdens tālāk pa caurulēm turpina savu ceļu pie patērētājiem.  Skolēni apguva cauruļu siltumatdeves principus, kā arī noskaidroja un veica siltuma mērījumus siltinātā un nesiltinātā mājā.

siltums1

siltums3

siltums4

siltums5

silums copy

Aptaujājot skolēnu viedokli, skolēni atzina, ka katrā no darbnīcām bija kas interesants. Kādā vairāk sacensības gars, kādā vairāk praktiskās prasmes un zināšanu pielietošana, bet citā atkal radošumam bija noteicošā loma, lai domino efekts ne tikai darbotos, bet arī būtu acij tīkams.

Liels paldies SIA “Aspired” komandai par jauko dienu, skolēnu aizrautīgu iesaistīšanu un ieinteresēšanu.

Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros.

Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.
Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 27 204 409 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 4 800 779 EUR

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933