Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Kustību un mākslas festivāls Misas vidusskolā

14 20 ESF

Novembra pēdējā nedēļā (26.- 30.11.)Misas vidusskolā tika organizēts Kustību un mākslas festivāls, kas tika organizēts ESF projekta Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros. Tā mērķis - novērtēt  kustību kā informācijas nodošanas  veidu, estētisko vērtību un vajadzību izkopšana, latviešu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un iedzīvināšana skolu jauniešos, jaunas pieredzes gūšana, pozitīvu emociju rosināšana. Kustībā radīts mākslas darbs - tā varētu izteikties īsāk par katru no festivāla dienām. Mērķu sasniegšanai tika plānotas meistarklases ar dažāda rakstura deju pedagogu un deju grupu piedalīšanos, lai izprastu, cik dažādi un laikmetam un stilam  atbilstoši var izteikt savas emocijas ar deju soļu un ķermeņa palīdzību.

Pirmajā festivāla dienā 7.- 9. klašu skolēni tikās meistarklasē “Izzini sevi kustībā”, kur mākslinieces Kristianas  Kazarjanas vadībā tika piedāvāts  izprast, kā, apvienojot kustību ar vizuālo mākslu, izpaust sevi  radoši - veidot vizuālās mākslas darbu ar aizvērtām acīm ar sinhronu kustību palīdzību, kas ir sava veida meditācijas process. Radošie darbi pēc nodarbības tika izvietoti skolas vestibilā apskatei.

a 8

Otrā festivāla diena pulcēja  4.- 6. klašu skolniekus sporta deju meistarklasē, kuru vadīja biedrības “Daces deju skola” trenere Dace Debovska. Paraugdemonstrējumus sniedza divi dejotāju pāri, kuriem ir augsti rezultāti  Latvijas reitingā savās vecuma grupās. Ikvienam meistarklases dalībniekam bija iespēja apgūt pamatsoļus dejām Vīnes valsis, lēnais valsis un ča-ča- ča.

b 9

Trešā festivāla dienā satikās 2.- 7. klašu skolēni  folkloras deju meistarklasē, kuru vadīja pedagoģe Kristīne Karele kopā ar folkloras kopu “Tarkšķi”. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādiem mūzikas instrumentiem, to atšķirīgo skanējumu, klausīties nelielā ievirzē par folkloras dejas rašanās vēsturi, tās nozīmīgumu gadskārtu svinībās un  latviešu tautas tradīciju norisēs.   Visiem bērniem bija iespēja līdzdarboties un iegūt priekšstatu par   folkloras deju soļiem, par latviešu rotaļdejām.

c 1

Mūsdienu dejas meistarklasi 6.- 9. klašu skolēniem vadīja Babītes vidusskolas skolotāja Rūta Pintele ar savu vadīto deju grupu.  Ar interesi skolēni vēroja paraugdemonstrējumus, sasaistot ar skolotājas stāstījumu par mūsdienu dejas paveidiem – džeza deju , hip hop un laikmetīgo deju. Visiem bija prieks vingrināties dažādu soļu apguvē un kopīgā dejas izpildījumā.

d 3

 Ceturtajā festivāla dienā īpašs piedāvājums bija 4. klasei - meistarklase aktiermākslā, kuru vadīja valsts leļļu teātra aktrise Evita Klimavičiusa. Mērķis šai nodarbībai - kustība, kā izteiksmes veids aktiermākslā. Caur dažādiem praktiskiem vingrinājumiem skolnieki pauda savas emocijas- gan prieku, gan dusmas, gan izstāstīja garāku stāstu. Neizpalika arī stāsts par aktiera profesijas ikdienu, skatītājiem ieraugāmo pusi un aizkulisēm. 4. klases skolniekiem šī nodarbība bija vērtīga arī tālab, ka visi ir teātra pulciņa dalībnieki.

Festivāla noslēgumā  tika svinēti svētki latviešu tautas dejai, pasākumā “Mums visiem viena šodien dzimšanas diena”. Kā jau dzimšanas dienā, bija arī daudz viesu no skolām ar stiprām tautas deju kopšanas tradīcijām- Valles vidusskolas, Bauskas sākumskolas, Bauskas valsts ģimnāzijas, Jaunjelgavas vidusskolas, Ulbrokas vidusskolas un četri pašmāju kolektīvi. Koncertā tika daudzināts mūsu zemes dabas

skaistums, tradīcijas un vērtības. Katrs kolektīvs  izdejoja savu sveicienu Latvijai dzimšanas dienā. Mūs visus klātesošos vienoja tas, ka esam piedzimuši Latvijā un mūs vieno latviskās vērtības. Pēc koncerta sekoja viktorīna par Latviju, kurā piedalījās katrs dejotājs un pārbaudīja savas zināšanas par Latvijai nozīmīgiem notikumiem, svarīgām personībām, ģeogrāfiju un vēsturi. Turpinājumā bija atvēlēts laiks draudzībai ar neformālām aktivitātēm. Pedagogi dalījās profesionālās pārrunās par deju izpildījumu, soļiem un par ceļu uz deju skatēm.

 Ceļš uz šo festivālu bija - DARBS un rūpīga plānošana. Liels paldies visiem jau nosauktajiem meistarklašu pedagogiem, kuri ar degsmi dara savu darbu un šo azartisko noskaņojumu iedod saviem audzēkņiem. Paldies  Evitai (skolas absolventei) par atsaucību savai skolai. Liels paldies 3. klases skolotājai Dinai Godļevskai  un “jauno aktieru” – Esteres Freimanes un Aleksa Meļņika stāstiem un dzejas rindām, kas kuplināja svētku programmu. Liels paldies deju skolotājai Valijai Vainai par līdzdalību  festivāla norises plānošanā, sadarbību tā programmas izpildē un festivāla noslēguma pasākuma sagatavošanu un vadīšanu. Sirsnīgs paldies visiem  pedagogiem, kuri palīdzēja norises procesos,  lietvedības sekretārei Agitai Dreimanei, darbiniecei Gunai Gasjūnei Pavārei. Katrs ieguldījums bija ļoti nozīmīgs, lai ieceres īstenotu un mums visiem būtu gandarījums par ieguvumiem.

  Iecere organizēt šādu pasākumu kopumu- Kustību un mākslas festivālu- varēja realizēties ar Eiropas savienības projekta “ Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” atbalstu. Paldies saku Vecumnieku novada domes šā projekta koordinatorei Alīnai Žukauskai par konsultācijām dažādu formalitāšu sakārtošanā. 

Esam atkal ceļā uz jauniem izaicinājumiem, lai visiem pietiek degsmes un enerģijas !

Projekta koordinatore Misas vidusskolā Anna Balgalve

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933