Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Misas vidusskolas audzēkņu mācību vizīte uz Latvijas vadošajiem uzņēmumiem

14 20 ESF

Eiropas Savienības struktūrfondu projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Šī gada 29. janvārī, projekta   Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, 32  7.-9. klašu skolēni devāmies vizītē uz ZINOO (zinātkāres) centru Rīgā, kur līdzdarbojāmies divās eksperimentālās nodarbībās. Pirmajā nodarbībā uzzinājām par ceļojumu Visumā, par svarīgiem nosacījumiem, lai notiktu veiksmīga kosmonautu nosēšanās uz Zemes.  Kopīgā sarunā un vizuālos demonstrējumos katra darba grupa tika teorētiski iepazīstināta ar pētniecisko staciju būtību, veicamajiem uzdevumiem, veidu, kā notiek pētnieku apmaiņa un kā tas tehniski notiek.

Sarunas noslēgumā , neliela konkursiņa veidā, tika noskaidrota izpratne par pārrunātajiem jautājumiem. Un tad sekoja praktisks uzdevums katrai grupai- izvēloties pieejamos materiālus, izmantojot to īpašības, jāizveido kosmosa zonde, kura veiksmīgi nogādātu  kosmosa pētniekus uz Zemes ( šoreiz kosmonautus aizstāja vistas ola). Aizrautīgs bija darbs pie šī projekta, kura laikā varēja vērot sadarbības prasmes, ideju ģenerēšanu, zināšanas par materiālu īpašībām, iekļaušanos noteiktā laika limitā u.t.t.  Noslēgumā sekoja praktiski demonstrējumi- katra grupa demonstrēja savu radīto zondi, nosēdināja to uz zemes no noteikta augstuma  un atbrīvoja tajā esošo “kosmonautu”. Atkal bija jāiekļaujas noteiktā laikā un jārūpējas, lai “kosmonauts” netiktu savainots. Demonstrējumu laikā tika norādīts uz jauno “konstruktoru” kļūdām, kuras pieļautas būvniecības laikā. Tikai vienas grupas radītajai zondei  izdevās veiksmīgi sasniegt zemi. Vērojumi no malas liecināja par lielu ieinteresētību veikt šo darbu,  par bērnu praktisko iemaņu dažādību, par sadarbības prasmju pilnveidošanu un atbildības uzņemšanos strādājot grupās.

WhatsApp Image 2019 02 04 at 14.20.59

Otrajā nodarbībā “Prāta ilūzija” bija iespēja uzzināt , kā apvienot dažādu lietu ķīmiskās, fizikālās īpašības, ķermeņa valodu, lai pievērstu skatītāju uzmanību. Saruna bija arī par komunikāciju, kā tajā izmantot ķermeņa valodu , žestus, lai būtu veiksminieks darba tirgū. Visus ieinteresēja neticamu triku demonstrējumi. Iluzionists radīja iespaidu, ka viss ir iespējams, tomēr ne viss ir acīm redzams. Daži no trikiem tika atklāti skolēniem, tie pārsvarā balstījās uz veiklām kustībām, atbilstošiem žestiem un mīmiku, kas vēlreiz pierādīja to nozīmīgumu ikvienā jomā.

Zinoo centrā ir izvietotas  dažādas ierīces, kuras sniedz izpratni par  dabas procesiem. Ar interesi skolēni visu izmēģināja un saņēma arī darbinieka konsultāciju par neskaidrajiem jautājumiem.

Otrs mācību vizītes  laikā iepazīstamais objekts bija Elektrosakaru un telekomunikāciju vēstures muzejs, kurš atrodas  Tehniskajā universitātē un izvietots Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē. Muzeja kolekcijā ir izvietoti augstskolā uzglabātie uzskates materiāli, Lattelekom  un Telekomunikāciju muzeja eksponāti. Ar interesi varēja vērot Latvijā ražotos radioaparātus, salīdzināt tos ar mūsdienu izstrādājumiem. Ieinteresēts un azartisks bija Latvijas radio uztvērēju kolekcionāra Jāņa Jansona stāstījums par muzeju, par  signālu uztveršanas pirmsākumiem un to, kā šīs tehnoloģijas attīstījušās  līdz mūsdienām.

WhatsApp Image 2019 02 04 at 14.18.49

Skolā novērtējam šo iespēju mācīties ārpus mācību stundas klasē! Šī neformālā mācību vide raisa interesi ikvienā, nostiprina  pārliecību par nepieciešamību apgūt pamatzināšanas, lai tās pielietotu  radošos procesos, lai izprastu to savstarpējo mijiedarbību un padarītu saprotamāku mācīšanās procesu ikdienā.

                                                               Projekta koordinatore Misas vidusskolā
Anna Balgalve

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933