Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku un Misas vidusskolas turpinās dalību projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

1 NAP ESF 1 copy copy

Eiropas Savienības struktūrfondu projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Sākot jauno mācību gadu, Vecumnieku un Misas vidusskolās tiks atsākts projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura ietvaros tiks finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību.

Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

Jaunais projekta plānošanas periods ilgs divus mācību gadus, sākoties 2019.gada 1.jūnijā un noslēdzoties 2021.gada 31.maijā. Vecumnieku novada domes kā projekta sadarbības partnera pieteiktais finansējums izglītojamo individuālo kompetenču attīstības atbalsta pasākumu plāna īstenošanai ir 51671,95 EUR. Šajā plānošanas periodā atbalstītas divas izglītības jomas: STEM un vides joma un multidisciplinārā joma. Atbalsta pasākumos tiks iesaistīti 1.-9.klašu skolēni. Atbalsta pasākumu plāna īstenošanai tiks piešķirts finansējums pedagogu un pedagoga palīgu darba samaksai, degvielas izmaksām dažādu mācību vizīšu organizēšanai un pakalpojumu apmaksai par robotikas nodarbībām, kultūras, sporta un radošo industrijas jomu organizāciju un uzņēmumu apmeklējumiem vai speciālistu piesaisti. 

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolās ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas (mācību stundas), pilnveidojot izglītības pakalpojumu un nostiprinot skolu kolektīvu gatavību risināt izglītojamo vajadzības un paaugstinot viņu sasniegumus.   Individuālās pieejas pamatā ir iekļaujošas izglītības modelis, kur katrs izglītojamais jūtas kā pilnvērtīgs mācību procesa dalībnieks. Tas nozīmē, ka viņi ne tikai tiecas pēc individuāliem sasniegumiem, bet mācās strādāt grupās un sadarboties, un izglītojamie ar augstākiem sasniegumiem palīdz attīstīties tiem izglītojamiem, kuru sasniegumi nav tik augsti.

Sagatavoja:
Alīna Žukauska
Vecumnieku novada domes projektu koordinatore

 

Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros.

Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.
Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 27 204 409 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 4 800 779 EUR

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933