Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Projektam Pumpurs tiks pagarināts īstenošanas termiņš un paplašināta mērķgrupa

Pašvaldība īsteno Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS” (turpmāk – projekts), lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Lasīt tālāk ...

Jaunieši iesaistās projektu aktivitātēs

Pašvaldība laika posmā no 2020.gada 2.marta līdz 31.martam bija izsludinājusi atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Projektu konkursā dalību varēja ņemts jauniešu organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni.

Lasīt tālāk ...

Vecumnieku novada izglītības iestādēs turpinās projekta ieviešana

Vecumnieku novada dome īsteno Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Lasīt tālāk ...

Vecumnieku novada izglītības iestādēs turpinās projekta ieviešana

Vecumnieku novada dome īsteno Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Lasīt tālāk ...

Noslēdzies projektu konkurss

Vecumnieku novada dome laika posmā no 2020.gada 2.marta līdz 31.martam bija izsludinājusi atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Projektu konkursā dalību varēja ņemts jauniešu organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni.

Lasīt tālāk ...

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Vecumnieku novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020. gada 2. marta līdz 31. martam iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.

Lasīt tālāk ...

Vecumnieku novada izglītības iestādēs uzsāk aktivitāšu ieviešanu

1 NAP ESF 7

Vecumnieku novada dome īsteno Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Lasīt tālāk ...

Izglītības iestādēs tiek nodrošinās konsultatīvais atbalsts

1 NAP ESF

Vecumnieku novada dome īsteno Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Lasīt tālāk ...

Konkurss pedagoga amata vietām Vecumnieku novada dibinātajās izglītības iestādēs

1 NAP ESF

Vecumnieku novada dome izsludina konkursu uz nepilna laika slodzes pedagoga amata vietām Vecumnieku novada Domes dibinātajās izglītības iestādēs, lai nodrošinātu  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu.

Lasīt tālāk ...

Noslēdzies projektu konkurss

ESF IKVD logo ansamblis 2

Vecumnieku novada dome maijā izsludināja atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Projektu konkursā dalību varēja ņemts jauniešu organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni.

Lasīt tālāk ...

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus

ESF IKVD logo ansamblis 2

Vecumnieku novada dome aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projekta pieteikumus atklātā projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” (turpmāk – konkurss), kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Projektu iesniegumu atlases rezultātā tiks atbalstīti 2 projekta iesniegumi, vienam projektam pieejamais finansējums EUR 4600. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 25.jūnijam, saskaņā ar atklāta projektu konkursa nolikumu.

Lasīt tālāk ...

Pašvaldība iesaistās jaunā projektā

ESF IKVD logo ansamblis 2

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) sadarbībā ar pašvaldībām īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (“PuMPuRS”), lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Lasīt tālāk ...

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933