Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Noslēdzies projektu konkurss

Vecumnieku novada dome laika posmā no 2020.gada 2.marta līdz 31.martam bija izsludinājusi atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Projektu konkursā dalību varēja ņemts jauniešu organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni.

Konkurss mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Izsludinātajā konkursā tika iesniegti 6 projekta pieteikumi, no kuriem atbalstu guva 2 projekti: biedrības “7 maņas” iesniegtais projekts “Gribēt – darīt – varēt – piedzīvot” un biedrības “Piedzīvojuma Gars” projekts “Stiprināt klases”. Projektos tiks iesaistītas Vecumnieku novada izglītības iestādes un izglītojamie. Katram projektam piešķirtais finansējums ir EUR 4600, kas tiek finansēts no ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” līdzekļiem. 

Projekta “Gribēt – darīt – varēt – piedzīvot” mērķis – dot iespēju jauniešiem pierādīt savas spējas un pašiem gūt pārliecību par to, ka ir nozīmīgi sabiedrības locekļi, kas ar savām idejām spēj uzlabot sabiedrību kopumā, tādā veidā veicinot priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu jauniešu vidū.

Projekta “Stiprināt klases” mērķis – palīdzēt jauniešiem apzināties savu lomu kolektīvā, savas vērtības, savas stiprās puses, kā arī raisīt pašiniciatīvu klases kolektīvā.

Biedrības projektus plānots ieviest līdz 2021.gadam.

Sagatavoja:
Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933