Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Konkurss pedagoga amata vietām Vecumnieku novada dibinātajās izglītības iestādēs

1 NAP ESF

Vecumnieku novada dome izsludina konkursu uz nepilna laika slodzes pedagoga amata vietām Vecumnieku novada Domes dibinātajās izglītības iestādēs, lai nodrošinātu  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu.

 

Vakantās pedagogu amata vietas:

Izglītības iestāde

Amata vieta

Misas vidusskola

Matemātikas pedagogs

Latviešu valodas pedagogs

Vēstures pedagogs

Ķīmijas pedagogs

Angļu valodas pedagogs

Krievu valodas pedagogs

Bioloģijas pedagogs

Pedagogs atbalsta sniedzējs

Pedagogs - individuālā plāna sagatavotājs/uzraudzītājs

Skaistkalnes vidusskola

Matemātikas pedagogs

Latviešu valodas pedagogs

Vēstures pedagogs

Fizikas pedagogs

Mūzikas pedagogs

Pedagogs - individuālā plāna sagatavotājs/uzraudzītājs

Stelpes pamatskola

Matemātikas pedagogs

Latviešu valodas pedagogs

Krievu valodas pedagogs

Pedagogs - individuālā plāna sagatavotājs/uzraudzītājs

Galvenie pienākumi:

  • sniegt konsultatīvu atbalstu mācību priekšmetos, atbalstu krīžu situācijās un skolu brīvlaikos 5.-12.klašu izglītojamajiem.

Prasības pretendentiem:

  • augstākā pedagoģiskā izglītība ar atbilstošu kvalifikāciju attiecīgajā mācību priekšmetā;
  • ne mazāk kā 2 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē;
  • par priekšrocību tiks uzskatīta pedagoģiskā pieredze speciālajās izglītības programmās, darbā ar iekļautajiem bērniem vispārējās izglītības programmās.

Pieteikuma vēstuli, dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae) jāiesniedz līdz 2019.gada 31.oktobrim Vecumnieku novada domē (Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads LV-3933), tālrunis uzziņām 63920596

1 LOGO PUMPURS 1

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933