Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Ar vidusskolēnu hakatona finālu noslēdzas kampaņa “Cilvēks, nevis diagnoze”

16. novembrī ar vidusskolēnu ideju hakatona finālu noslēdzās Labklājības ministrijas (LM) deinstitucionalizācijas* (DI) projekta ietvaros rīkotā kampaņa “Cilvēks, nevis diagnoze”.* Hakatonā piedalījās skolēni no visas Latvijas, kas reģionu – Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales – komandu ietvaros veselu mēnesi īstenoja savas idejas – projektus, kuru mērķis bija pievērst pārstāvēto skolu audzēkņu, vietējo kopienu iedzīvotāju uzmanību jautājumiem, kas saistīti ar iekļaujošākas vides un dziļākas izpratnes veidošanu attiecībā pret jauniešiem un pieaugušajiem ar funkcionāliem vai cita veida traucējumiem.

Lasīt tālāk ...

Padarīti pieejamāki sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi

1 NAP ESF 1

Pieaugušajiem un bērniem ar invaliditāti ir pilnveidoti nosacījumi un padarīti pieejamāki sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi. Tā, piemēram, ir atcelti vairāki ierobežojumi pakalpojumu saņemšanā, tostarp arī apmaksas kompensācijas par konsultācijām atļauts segt atbilstoši to faktiskajām izmaksām. Tāpat palielināts aprūpes pakalpojumu skaits bērniem ar invaliditāti un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas reižu skaits bērnu likumiskajiem pārstāvjiem.

Lasīt tālāk ...

Mentora pakalpojums sociālajā nozarē: pieredze un iespējas integrācijai

1 NAP ESF 1

Tieši tik liela dažādība, kāda ir cilvēku individuālajām vajadzībām, ir vēlama arī dažādība sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem, kas pieejami cilvēkam ar veselības grūtībām viņa dzīvesvietā. Ikviens cilvēks, neatkarīgi no veselības traucējumu smaguma var dzīvot sabiedrībā, jautājums ir tikai, cik liels un, kāda veida atbalsts viņam ir nepieciešams. Mentors ir vēl viens lielisks, uz individuālo vajadzību risināšanu vērsts atbalsta veids, ko būtu vēlams pievienot sociālo atbalsta pasākumu kopējam grozam.

Lasīt tālāk ...

Turpinās projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošana

Vecumnieku novada dome kā sadarbības partneris ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Nr.9.2.2.1./15/I/001 "Atver sirdi Zemgalē" īstenošanā. Projekta mērķis - Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Lasīt tālāk ...

Jelgavā izveidota Ģimenes dienai veltīta unikāla, interaktīva un izglītojoša Labdarības pastaigu spēle ar pievienoto vērtību “Roberts, Jelgava un citi stāsti!”

1 NAP ESF 1

Biedrība “ORANŽAIS STARS” un sociālais projekts #RobertsDara ikvienu interesentu no 15.maija līdz 1.jūnijam aicina doties ģimeniskā pastaigā, iepazīstot Jelgavu no cita skatpunkta. Spēles mērķis ir parādīt Jelgavas pilsētas pievilcību, īpašās vietas un objektus, pievērst sabiedrības uzmanību invaliditātes problēmām, palīdzēt bērniem ar invaliditāti un veicināt sabiedrības grupu integrāciju.
LABDARĪBAS orientēšanās spēle pa Jelgavas pilsētas teritoriju “Roberts, Jelgava un citi stāsti!” ir biedrības “ORANŽAIS STARS” iniciatīva, kas piedāvā jēgpilnu un interesantu laika pavadīšanu svaigā gaisā.

Lasīt tālāk ...

Turpinās aktivitāšu ieviešana projektā “Atver sirdi Zemgalē”

Vecumnieku novada dome kā sadarbības partneris ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā Nr.9.2.2.1./15/I/001 "Atver sirdi Zemgalē". Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions.

Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Lasīt tālāk ...

Projekta "Atver sirdi Zemgalē" īstenošana

Projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/001 "Atver sirdi Zemgalē!" mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Lasīt tālāk ...

Turpinās projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošana

1 NAP ESF 1

Vecumnieku novada dome kā sadarbības partneris ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā Nr.9.2.2.1./15/I/001 "Atver sirdi Zemgalē".  Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions.

Lasīt tālāk ...

Iespēja iesaistīties projekta aktivitātēs 

1 NAP ESF

2016.gada 19.janvārī Vecumnieku novada dome noslēdza sadarbības līgumu ar Zemgales plānošanas reģionu par projekta Nr.9.2.2.1./15/I/001 "Atver sirdi Zemgalē" īstenošanu, lai integrētu sabiedrībā cilvēkus ar garīga un funkcionāliem rakstura traucējumiem. Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Lasīt tālāk ...

Tiek īstenotas ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” aktivitātes

1 NAP ESF 1

2016. gada janvārī Vecumnieku novada dome noslēdza sadarbības līgumu ar Zemgales plānošanas reģionu par projekta “Atver sirdi Zemgalē” (turpmāk – projekts) īstenošanu. Projekts ir deinstitucionalizācijas projekts, kas izstrādāts saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākumu “Deinstitucionalizācija” (turpmāk -DI) īstenošanas noteikumiem. Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Lasīt tālāk ...

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933