Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Projekta "Atver sirdi Zemgalē" īstenošana

Projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/001 "Atver sirdi Zemgalē!" mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Lasīt tālāk ...

Turpinās projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošana

1 NAP ESF 1

Vecumnieku novada dome kā sadarbības partneris ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā Nr.9.2.2.1./15/I/001 "Atver sirdi Zemgalē".  Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions.

Lasīt tālāk ...

Iespēja iesaistīties projekta aktivitātēs 

1 NAP ESF

2016.gada 19.janvārī Vecumnieku novada dome noslēdza sadarbības līgumu ar Zemgales plānošanas reģionu par projekta Nr.9.2.2.1./15/I/001 "Atver sirdi Zemgalē" īstenošanu, lai integrētu sabiedrībā cilvēkus ar garīga un funkcionāliem rakstura traucējumiem. Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Lasīt tālāk ...

Tiek īstenotas ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” aktivitātes

1 NAP ESF 1

2016. gada janvārī Vecumnieku novada dome noslēdza sadarbības līgumu ar Zemgales plānošanas reģionu par projekta “Atver sirdi Zemgalē” (turpmāk – projekts) īstenošanu. Projekts ir deinstitucionalizācijas projekts, kas izstrādāts saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākumu “Deinstitucionalizācija” (turpmāk -DI) īstenošanas noteikumiem. Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Lasīt tālāk ...

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933