Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Turpinās aktivitāšu ieviešana projektā “Atver sirdi Zemgalē”

Vecumnieku novada dome kā sadarbības partneris ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā Nr.9.2.2.1./15/I/001 "Atver sirdi Zemgalē". Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions.

Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

 Projekta ietvaros tiek nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

  • Bērni ar invaliditāti un viņu vecāki bezmaksas var saņemt “Atelpas brīža” pakalpojumu – bērna, līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja, kā arī aprūpes pakalpojumu;
  • Bērna, līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot), aprūpei un uzraudzībai līdz 50h nedēļā bērna dzīvesvietā un no 5 gadu vecuma līdz 17 gadiem (ieskaitot) līdz 10h nedēļā.
  • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem izstrādāts individuālais atbalsta plāns un bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem, kuriem izstrādāts individuālais atbalsta plāns, likumiskajiem pārstāvjiem;
  • Personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir izstrādāts individuālais atbalsta plāns, ir iespēja nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu.

Vecumnieku novada dome projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros nodrošina aprūpes pakalpojumu, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (psihologs, fizioterapeits, ergoterapeits, atbalsta grupas), aprūpes mājās pakalpojums.

Laika posmā no 2018.gada aprīļa līdz 2021.gada februārim ir izlietots finansējums EUR 123 431,03 apmērā, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu projektā iesaistītajām personām. Projekts 85% tiek finansēts no ESF fonda un 15% no valsts budžeta finansējuma.

Informācijai:

Kas ir deinstitucionalizācija? Deinstitucionalizācija (DI) ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē.

Programma: Izaugsme un nodarbinātība. Specifiskais atbalsta mērķis 9.2.2. “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”.

Vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions.

Sadarbības partneri: Zemgales reģiona pašvaldības un institūcijas.

Galvenās aktivitātes:

  1. Izvērtēt personas ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības;
  2. Izstrādāt detalizētu plānu Zemgales reģionā, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai attīstībai;
  3. Izstrādāt priekšlikumus bērnu aprūpes iestāžu pārveidei, lai tajās valdītu ģimeniska vide;
  4. Sniegt sabiedrībā balstītus pakalpojumus personām ar invaliditāti;
  5. Apmācīt speciālistus;
  6. Izglītot un informēt sabiedrību.

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 1.jūlija - 2022. gada 31.decembris

Sagatavoja:
Dace Šileika, Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja - projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933