Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Realizēts LEADER programmas projekts

Pašvaldība 2017. gada decembrī īstenoja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu “Bārbeles pagasta parka labiekārtošana un estrādes rekonstrukcija” Nr. 16-06-AL07-A019.2202-000002.

Lasīt tālāk ...

Īstenots Bārbeles parka labiekārtošanas projekts

Pašvaldība 2017. gada decembrī īstenoja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu “Bārbeles pagasta parka labiekārtošana un estrādes rekonstrukcija” Nr. 16-06-AL07-A019.2202-000002.

Lasīt tālāk ...

Realizēts Bārbeles parka labiekārtošanas un brīvdabas estrādes rekonstrukcijas projekts

ELFLA NAP2020 leader 3

Pašvaldība 2017. gada decembrī īstenoja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu “Bārbeles pagasta parka labiekārtošana un estrādes rekonstrukcija” Nr. 16-06-AL07-A019.2202-000002.

Lasīt tālāk ...

Īstenots Bārbeles parka labiekārtošanas un brīvdabas estrādes rekonstrukcijas projekts

123

Pašvaldība 2016. gada pavasarī iesniedza projekta “Bārbeles pagasta parka labiekārtošana un estrādes rekonstrukcija” Nr. 16-06-AL07-A019.2202-000002 iesniegumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projektā izvirzītais mērķis – veikt Vecumnieku novada Bārbeles pagasta brīvdabas estrādes rekonstrukciju un parka labiekārtošanu, tādejādi nodrošinot nemateriālā kultūras mantojuma saglābšanu un popularizēšanu, kā arī uzlabot publiskās infrastruktūras objekta pieejamību un sasniedzamību visai sabiedrībai.

Projekta ietvaros brīvdabas estrādei ir izbūvēta nojume, ierīkotas tualetes, izbūvēts apgaismojums, ierīkoti gājēju celiņi un veikta teritorijas labiekārtošana. Būvdarbus objektā veica SIA “Kvintets M”. Objekts ekspluatācijā nodots 2017. gada 8. decembrī.

Projekta finansiālais sadalījums: 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām ir ELFLA finansējums un 10% pašvaldības līdzfinansējums.

 

Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Apstiprināts Bārbeles parka labiekārtošanas un brīvdabas estrādes rekonstrukcijas projekts

Pašvaldība 2016. gada pavasarī iesniedza projekta “Bārbeles pagasta parka labiekārtošana un estrādes rekonstrukcija” Nr. 16-06-AL07-A019.2202-000002 iesniegumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projektā izvirzītais mērķis – veikt Vecumnieku novada Bārbeles pagasta brīvdabas estrādes rekonstrukciju un parka labiekārtošanu, tādejādi nodrošinot nemateriālā kultūras mantojuma saglābšanu un popularizēšanu, kā arī uzlabot publiskās infrastruktūras objekta pieejamību un sasniedzamību visai sabiedrībai.

Projekta ietvaros brīvdabas estrādei tiks izbūvēta nojume, tiks ierīkotas tualetes, izbūvēts apgaismojums, ierīkoti gājēju celiņi un veikta teritorijas labiekārtošana.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 65 239,06. ELFLA finansējums ir EUR 45 000, pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 20 239,06 no kopējām izmaksām. Būvdarbus objektā veiks SIA “KVINTETS M”.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2017. gada 31. oktobrim.

 

Sagatavoja: Dace Šileika, domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja/projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933