Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Realizēts Bārbeles parka labiekārtošanas un brīvdabas estrādes rekonstrukcijas projekts

ELFLA NAP2020 leader 3

Pašvaldība 2017. gada decembrī īstenoja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu “Bārbeles pagasta parka labiekārtošana un estrādes rekonstrukcija” Nr. 16-06-AL07-A019.2202-000002.

Projektā izvirzītais mērķis – veikt Vecumnieku novada Bārbeles pagasta brīvdabas estrādes rekonstrukciju un parka labiekārtošanu, tādejādi nodrošinot nemateriālā kultūras mantojuma saglābšanu un popularizēšanu, kā arī uzlabot publiskās infrastruktūras objekta pieejamību un sasniedzamību visai sabiedrībai.

Projekta ietvaros brīvdabas estrādei tika izbūvēta nojume, ierīkotas tualetes, izbūvēts apgaismojums, ierīkoti gājēju celiņi un veikta teritorijas labiekārtošana. Būvdarbus objektā veica SIA “Kvintets M”.

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 50 000,00. Projekta finansiālais sadalījums: 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām ir ELFLA finansējums un 10% pašvaldības līdzfinansējums.

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933