Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Realizēts projekts Bārbeles tautas nama ēkas rekonstrukcija

Vecumnieku novada Dome ir īstenojusi LAD projektu Bārbeles tautas nama ēkas rekonstrukcija , Nr. ELFLA 09-06-L32100-000004.
Bārbeles tautas nama ēkas rekonstrukcija noslēgusies 2011.gada 4.februārī. Projekta būvniecības kopējās izmaksas sastāda LVL 156297,56. Šobrīd notiek dokumentu un atskaišu gatavošana par izlietotajiem finanšu līdzekļiem, kas jāiesniedz LAD pēc projekta realizācijas un objekta nodošanas ekspluatācijā.

Zanda Balcere
Projektu koordinatore

Piešķirts papildus finansējums Bārbeles Tautas nama ēkas rekonstrukcijai

Bārbelē turpinās tautas nama ēkas rekonstrukcija. Būvdarbus objektā veic SIA EM POWER. Veicot Tautas nama ēkas rekonstrukcija, tika secināts, ka ēka ir kritiskā stāvoklī un nepieciešams papildus finansējums, jo atklājās, ka dažas tautas nama ēkas sienas ir pilnībā satrupējušas, kā arī pamati atsevišķās vietās ir sabrukuši. Vecumnieku novada Dome veica ēkas ekspertīzi, kā arī tika sagatavota papildus tāme par neparedzētajiem darbiem, kuri atklājās būvniecības procesā. LAD izvērtējot Vecumnieku novada Domes iesniegtos dokumentus piešķīra papildus finansējumu, lai varētu veiksmīgi realizēt projektu. Līguma termiņš ar SIA EM POWER tika pagarināts līdz novembrim.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Tautas nama ēkas rekonstrukcija

Projekts tiek īstenots ELFLA programmas ietvaros.

  • Projekta aktivitātes:
  • Tehniskā projekta izstrāde;
  • Tautas nama ēkas rekonstrukcija;
  • Būvuzraudzība;
  • Autoruzraudzība.

Tautas nama rekonstrukcijā paredzētas šādas aktivitātes:

  • Apkures sistēmas nomaiņa;
  • Logu nomaiņa;
  • Jumta seguma nomaiņa un siltināšana;
  • Fasādes rekonstrukcija;
  • Zemes siltuma sūkņu uzstādīšana.

Būvdarbus veic SIA EM POWER. Šobrīd Bārbeles tautas namā tiek veikta apkures sistēmas nomaiņa, logu nomaiņa, kā arī jumta rekonstrukcija. Būvdarbus aizkavē ēkas sliktais stāvoklis, jo daļa ēkas ir kritiskā stāvoklī. Projekta realizācijas termiņš ir 2010. gada 1.oktobrim.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933