Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Realizēts projekts Bārbelē

Vecumnieku novada Dome realizējusi ELFLA projektu „Bārbeles pagasta Tautas nama ēkas rekonstrukcijas 2.kārta” ELFLA Nr. 10-06-L32100-000279. Objekts ekspluatācijā tiks nodots š.g. 7. aprīlī. Šobrīd rekonstruētais tautas nams ir viens no pievilcīgākajiem Vecumnieku novadā. Informējam, ka projekta 1. kārta noslēdzās 2010. gadā. Tā kā 1. kārtas ietvaros tika sabojātas iekštelpas (mainot apkures sistēmu), tad 2. kārtas ietvaros tika veikti iekštelpu rekonstrukcijas darbi. Telpas ir kļuvušas saulainākas un gaišākas. 2. kārtas ietvaros lielajā zālē tika uzstādīta ventilācijas sistēma, uzstādīta ugunsdzēsības sistēma, kas līdz šim tautas namā nebija. Rekonstrukcijas darbus objektā veica SIA „Kvintets M”, būvuzraudzību – SIA „RS Būvnieks”, autoruzraudzību – SIA „Arhitektūra un Vide”.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Bārbeles pagasta Tautas nama ēkas rekonstrukcijas 2.kārta

Šobrīd Bārbeles pagasta tautas namā turpinās ēkas rekonstrukcijas 2.kārta, Nr. 10-06-L32100-000279, kas tiek veikta ELFLA projekta ietvaros. 2010.gadā tika uzsākta Bārbeles tautas nama ēkas rekonstrukcijas 1.kārta. Veicot ēkā apkures sistēmas nomaiņu, tika sabojātas tautas nama iekštelpas. Projekta 2.kārtas paredzamie darbi ir tautas nama iekštelpu rekonstrukcija. Būvdarbus objektā veic SIA „Kvintets M” . Līguma kopējās izmaksas ir 96774.03 LVL.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Bārbeles pagasta Tautas nama ēkas rekonstrukcijas 2. kārta

Apstiprināts projekts „Bārbeles pagasta Tautas nama ēkas rekonstrukcijas 2. kārta”, ELFLA Nr. 10-06-L32100-000279.

Projekta aktivitātes:

  • Tehniskā projekta izstrāde;
  • Tautas nama rekonstrukcija;
  • Autoruzraudzība;
  • Būvuzraudzība.

Projekta ietvaros paredzēts veikt Tautas nama iekštelpu rekonstrukciju.

Projekta realizācijas termiņš: 2012. gada 1. jūlijs

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933