Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Realizēta I kārta projektam "Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas zonas izveidošana Vecumnieku pagastā"

2015. gada februārī ir īstenots ELFLA projekta “Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas zonas izveidošana Vecumnieku pagastā” Nr. 14-06-LL19-L413201-000004 pirmā kārta.

LEADER projekta ietvaros Kalna ielā 12, Vecumniekos, tika iegādātas un uzstādītas bērnu rotaļu laukuma konstrukcijas – smilšu kaste, slīdkalniņš, komplekss vilcieniņš, atsperšūpoles, bērnu rotaļu komplekss, šūpoles, vingrošanas komplekss. Piegādi un uzstādīšanu veica SIA “Ksil Baltic”. Pārējās aktivitātes tika realizētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Teritorijas labiekārtošanas darbus, apgaismojuma, bruģēšanas darbus veica SIA „Kvintets M”.

Projekta I kārtas realizācijas izmaksas ir EUR 63 183.97. LEADER programmas finansējums sastāda EUR 7200.00, pašvaldības finansējums EUR 55 983.97.

Projekts tiek īstenots LEADER programmas "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" pasākuma ietvaros.

 

Autors: Iveta Balcere, Vecumnieku novada domes Projektu koordinatore

Foto: Eva Vlasova

Vecumniekos taps jauns bērnu atpūtas laukums

Vecumnieku novada dome ir saņēmusi lēmumu no Lauku atbalsta dienesta (LAD) par LEADER programmā iesniegtā projekta “Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas zonas izveidošana Vecumnieku pagastā” Nr. 14-06-LL19-L413201-000004 apstiprināšanu.

Projekta “Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas zonas izveidošana Vecumnieku pagastā” mērķis ir izveidot aktīvās atpūtas zonu Kalna ielā 12, Vecumniekos, tādejādi nodrošinot un uzlabojot to fizisko potenciālu un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

2013.gadā tika uzsākts darbs pie tehniskā projekta izstrādes. Projektu plānots realizēt trīs kārtās. Šogad darbi tiks uzsākti pie I kārtas realizācijas, kas atbilstoši darba uzdevumam, ietver bērnu laukuma izveidošanu, uzstādot - smilšukasti, 2 rotaļu kompleksus, šūpoles uz atsperes, lielās šūpoles, līdzsvara šūpoles, vingrošanas kompleksu, soliņus, atkritumu urnas, izveidotas taciņas, apgaismojums, tiks veikta teritorijas planēšana un apzaļumošana. II kārtā paredzēts veikt skeitborda laukuma izbūvi.

LEADER projekta ietvaros plānots iegādāties un uzstādīt bērnu rotaļu laukuma konstrukcijas. Pārējās aktivitātes tiks realizētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Rotaļu laukuma izbūves darbi tiks uzsākti septembra beigās.

Teritorijas labiekārtošanas darbus, apgaismojuma, bruģēšanas darbus u.t.t veiks SIA Kvintets M, savukārt bērnu rotaļu laukuma konstrukciju piegādi un uzstādīšanu veiks SIA “Ksil Baltic”.

Projekta I kārtas realizācijas izmaksas sastāda EUR 63 183.97. LEADER programmas finansējums sastāda EUR 7200, pašvaldības finansējums EUR 55 983.97.

ELFLA projekta īstenošanas termiņš ir 2015.gada 15.augusts.

Projekts tiek īstenots LEADER programmas "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" pasākuma ietvaros.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933