Brīvdabas estrādes ar skatītāju sēdvietām izbūve

Projekts tiek īstenots ELFLA programmas ietvaros.
Projekta aktivitātes:

  • Tehniskā projekta izstrāde;
  • Brīvdabas estrādes būvniecība.

Projekta ietvaros 2009. gadā tika izstrādāts Tehniskais projekts, lai varētu veikt projekta „Brīvdabas estrādes ar skatītāju sēdvietām izbūve” (ELFLA Nr. 08-06-L32100-000282) īstenošanu. Tehnisko projektu izstrādāja SIA „Komunālprojekts Jelgava”. 2010. gada sākumā Vecumnieku novada Dome organizēja iepirkumu. Pēc iepirkuma procedūras tika noskaidrots uzņēmums, kurš veiks projekta „Brīvdabas estrādes ar skatītāju sēdvietām izbūve” realizāciju. Estrādes būvniecību veic SIA „Ditton Būve”. Projektā plānots – estrādes būvniecība, apgaismojuma izbūve, tualešu uzstādīšana, kā arī teritorijas labiekārtošana.

Projektu plānots realizēt līdz š.g. 10. jūlijam.

Dace Šileika
Projektu vadītāja