Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Seniori piedalās pasākumā Jelgavas novadā un Aucē

Vecumnieku novada dome 2020.gada 1.jūnijā uzsāka ERAF projekta “Daudzfunkcionālo centru – vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” LLI-425 OCTOPUS (turpmāk – projekts) īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem.

Š.g. 27.augustā projekta OCTOPUS ietvaros Jelgavas novada pašvaldība un Auce organizēja pasākumu senioriem, kura mērķis bija gūt un dalīties pieredzē kā tiek nodrošināta sociālā iekļaušanās šajās pašvaldībās. Projekta ietvaros pasākumā piedalījās 8 seniori no Vecumnieku pagasta, 10 seniori no Auces un 10 seniori no Jelgavas novada. Seniori apmeklēja aktivitāšu centru “Zemgale” Glūdas pagastā, kur tika iepazīstināti ar centra darbību kā arī piedalījās aktivitātē - sveču darbnīcā. Tālākais ceļš veda uz Lielplatones muižu un dienas aprūpes centru “UPE”, kas izveidots projekta OCTOPUS ietvaros. Dienas aprūpes centrā seniori piedalījās nūjošanas pamatu apguvē, kuru nodrošināja nūjošanas trenere Zane Grava, kā arī iepazīstināti ar centrā pieejamajiem pakalpojumiem. Lielu interesi seniori izrādīja par sensoro istabu, kurā pieejamas daudzveidīgas aktivitātes gan bērniem, gan senioriem.

2 2

Aucē pasākuma dalībnieki apmeklēja projekta ietvaros izveidoto multifunkcionālo dienas centru “Baltā māja”, kurā tiek nodrošinātas dažādas aktivitātes visām mērķa grupām. Noslēgumā projekta dalībniekus sagaidīja Auces kultūras centrā, kur tika baudīti Auces senioru folkloras kopas “Randiņš” priekšnesumi un kopīgi deju soļi. Pasākuma noslēgumā seniori atzina, ka šādus pieredzes apmaiņas pasākumus labprāt apmeklētu biežāk.

Projektā iesaistītas gan Latvijas, gan Lietuvas pašvaldības, kuras vieno viens mērķis – attīstīt sociālo pakalpojumu pieejamību. Projekta īstenošana uzsākta 2020.gada jūnijā un divu gadu laikā Jelgavas, Auces, Vecumnieku novados un Plunges pašvaldībā tiks veidoti četri jauni sociālie pakalpojumi – dienas centrs, dienas aprūpes centrs, kopienas centrs un multifunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs. Savukārt Jelgavas novada, Biržu un Rokišķu pašvaldībās tiks piedāvāti 14 jauni sociālās iekļaušanas pasākumi: sensorā istaba, mākslas un teātra studijas, angļu valodas kursi, mūzikas un sporta nodarbības, jauno tehnoloģiju mācības senioriem, mācību kursi vecākiem ar bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, bērnu atpūtas nometnes u.c. Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions.

Informācija par projektu:

Programma:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020

Projekta nosaukums latviešu valodā:

LLI-425 "Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība"

Projekta nosaukums angļu valodā:

LLI-425 “Development of Multifunctional Centers as Driver for Social Inclusion and Development of Local Community”

Projekta saīsinātais nosaukums:

“Octopus”

Projekta mērķis:

Veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem

Projekta īstenošanas laiks:

01.06.2020 – 31.05.2022. (24 mēneši)

Vadošais partneris:

Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri:

 

Jelgavas novada pašvaldība (LV), www.jelgavasnovads.lv

Auces novada pašvaldība (LV), www.auce.lv

Vecumnieku novada dome (LV), www.vecumnieki.lv

Pluņģes rajona pašvaldības administrācija (LT), www.plunge.lt

Rokišķu rajona pašvaldības izglītības centrs (LT), www.rokiskiosc.lt

Biržu rajona pašvaldības administrācija (LT), www.birzai.lt

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam,
www.latlit.eu; www.europa.eu; www.vecumnieki.lv

Programmas oficiālā tīmekļvietne: https://latlit.eu/lli-425-development-of-multifunctional-centers-as-driver-for-social-inclusion-and-development-of-local-community/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Vecumnieku novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Sagatavoja: Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933