Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Turpinās projekta Octopus ieviešana

Vecumnieku novada dome 2020.gada 1.jūnijā uzsāka ERAF projekta “Daudzfunkcionālo centru – vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” LLI-425 OCTOPUS (turpmāk – projekts) īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem.

Projektā iesaistītas gan Latvijas, gan Lietuvas pašvaldības, kuras vieno viens mērķis – attīstīt sociālo pakalpojumu pieejamību. Projekta īstenošana uzsākta 2020.gada jūnijā un divu gadu laikā Jelgavas, Auces, Vecumnieku novados un Plunges pašvaldībā tiks veidoti četri jauni sociālie pakalpojumi – dienas centrs, dienas aprūpes centrs, kopienas centrs un multifunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs. Savukārt Jelgavas novada, Biržu un Rokišķu pašvaldībās tiks piedāvāti 14 jauni sociālās iekļaušanas pasākumi: sensorā istaba, mākslas un teātra studijas, angļu valodas kursi, mūzikas un sporta nodarbības, jauno tehnoloģiju mācības senioriem, mācību kursi vecākiem ar bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, bērnu atpūtas nometnes u.c. Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions.

Š.g. 19.jūnijā un 13.jūlijā projekta dalībnieki tikās attālināti (ZOOM platformā), lai dalītos pieredzē un pārrunātu projekta īstenošanas gaitu Covid19 pandēmijas laikā.

Vecumnieku novada pašvaldība projekta ietvaros veido daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru Sarkanajā skolā (ēkas 2.stāvā), kā arī plāno nometni bērniem sadarbībā ar Biržu pašvaldību un pieredzes apmaiņu ar projektā iesaistītām pašvaldībām. Nometnes organizēšanu šobrīd apgrūtina Covid 19 ierobežojumi, tāpēc tiek plānots, ka nometni varētu rīkot 2022.gadā. Būvdarbus objektā plānots pabeigt šā gada septembrī.

Projekta rezultātā izveidotie infrastruktūras objekti un tajos piedāvāties sociālie pakalpojumi Latvijas un Lietuvas reģionos kļūs pieejamāki vismaz 706 cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem, senioriem, ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti un bērniem, jauniešiem, kas pakļauti riskam.

Informācija par projektu:

Programma:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020

Projekta nosaukums latviešu valodā:

LLI-425 "Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība"

Projekta nosaukums angļu valodā:

LLI-425 “Development of Multifunctional Centers as Driver for Social Inclusion and Development of Local Community”

Projekta saīsinātais nosaukums:

“Octopus”

Projekta mērķis:

Veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem

Projekta īstenošanas laiks:

01.06.2020 – 31.05.2022. (24 mēneši)

Vadošais partneris:

Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri:

 

Jelgavas novada pašvaldība (LV), www.jelgavasnovads.lv

Auces novada pašvaldība (LV), www.auce.lv

Vecumnieku novada dome (LV), www.vecumnieki.lv

Pluņģes rajona pašvaldības administrācija (LT), www.plunge.lt

Rokišķu rajona pašvaldības izglītības centrs (LT), www.rokiskiosc.lt

Biržu rajona pašvaldības administrācija (LT), www.birzai.lt

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam, www.latlit.eu; www.europa.eu; www.vecumnieki.lv

Programmas oficiālā tīmekļvietne: https://latlit.eu/lli-425-development-of-multifunctional-centers-as-driver-for-social-inclusion-and-development-of-local-community/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Vecumnieku novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Sagatavoja: Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933