Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sarkanajā skolā izveidots daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs

Pašvaldība, 2020.gada 1.jūnijā, uzsāka Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam projekta LLI-425 “Daudzfunkcionālo centru – vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” (OCTOPUS) īstenošanu. Projekta mērķis - veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem.

Projektā iesaistītas gan Latvijas, gan Lietuvas pašvaldības, kuras vieno viens mērķis – attīstīt sociālo pakalpojumu pieejamību. Projekta īstenošana uzsākta 2020.gada jūnijā un divu gadu laikā Jelgavas, Auces, Vecumnieku novados un Plunges pašvaldībā izveidoti četri jauni sociālie pakalpojumi – dienas centrs, dienas aprūpes centrs, kopienas centrs un multifunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs. Savukārt Jelgavas novada, Biržu un Rokišķu pašvaldībās tiks piedāvāti 14 jauni sociālās iekļaušanas pasākumi: sensorā istaba, mākslas un teātra studijas, angļu valodas kursi, mūzikas un sporta nodarbības, jauno tehnoloģiju mācības senioriem, mācību kursi vecākiem ar bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, bērnu atpūtas nometnes u.c. Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions.

Bauskas novada pašvaldība projekta ietvaros izveido daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru Sarkanajā skolā (ēkas 2.stāvā), Vecumniekos, kā arī plāno nometni bērniem sadarbībā ar Biržu pašvaldību un pieredzes apmaiņu ar projektā iesaistītām pašvaldībām.

Atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam būvdarbus objektā nodrošināja SIA “Kvintets M”, būvuzraudzību SIA “BaltLine Globe” un autoruzraudzību SIA “Komunālprojekts”. Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda EUR 128 721,04 bez PVN, no šīm izmaksām uz projektu attiecināmās izmaksas sastāda EUR 91 175,51. Būvdarbu līgums tika noslēgts 2020.gada 9.septembrī, būvdarbi objektā pabeigti 2021.gada septembrī. Būvdarbu veikšana Sarkanajā skolā bija liels izaicinājums ne tikai būvuzņēmējam, bet arī pašvaldībai, jo objekts ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, tādējādi būvniecības gaitā maksimāli bija jāsaglabā oriģinālā konstrukciju substance, lai arhitektūras piemineklis nezaudētu savu autentiskumu.

Projekta rezultātā izveidotie infrastruktūras objekti un tajos piedāvāties sociālie pakalpojumi Latvijas un Lietuvas reģionos kļūs pieejamāki vismaz 706 cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem, senioriem, ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti un bērniem, jauniešiem, kas pakļauti riskam.

Informācija par projektu:

Programma:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020

Projekta nosaukums latviešu valodā:

LLI-425 "Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība"

Projekta nosaukums angļu valodā:

LLI-425 “Development of Multifunctional Centers as Driver for Social Inclusion and Development of Local Community”

Projekta saīsinātais nosaukums:

“Octopus”

Projekta mērķis:

Veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem

Projekta īstenošanas laiks:

01.06.2020 – 30.11.2022.

Vadošais partneris:

Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri:

 

Jelgavas novada pašvaldība (LV), www.jelgavasnovads.lv

Auces novada pašvaldība (LV), www.auce.lv

Vecumnieku novada dome (LV), www.vecumnieki.lv

Pluņģes rajona pašvaldības administrācija (LT), www.plunge.lt

Rokišķu rajona pašvaldības izglītības centrs (LT), www.rokiskiosc.lt

Biržu rajona pašvaldības administrācija (LT), www.birzai.lt

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam,
www.latlit.eu; www.europa.eu; www.vecumnieki.lv

Programmas oficiālā tīmekļvietne: https://latlit.eu/lli-425-development-of-multifunctional-centers-as-driver-for-social-inclusion-and-development-of-local-community/
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Vecumnieku novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Dace Šileika
Vecumnieku apvienības pārvaldes vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933