Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sarkanajā skolā ir uzsākti būvdarbi

eraf NAP logo 1

Pašvaldība 2019.gada septembrī ir parakstījusi vienošanos ar  Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk - CFLA) par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda  (turpmāk - ERAF) projekta Nr. 9.3.1.1./18/I/020 “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” (turpmāk - Projekts) īstenošanu.

Projekta ietvaros Sarkanajā skolā plānots izveidot dienas aprūpes centru,  tādējādi nodrošinot sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Pamatojoties uz Vecumnieku novada domes rīkotā atklāta konkursa „Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru (1.kārta)” rezultātiem, būvdarbus objektā nodrošina SIA “Kvintets M”, līguma summa EUR 401 215,23 bez PVN. Līgums parakstīts 2020.gada 27.janvārī, būvdarbu izpildes termiņš – 18 mēneši. Būvuzraudzību objektā nodrošina SIA “BaltLine Globe”. Līguma summa EUR 7950,00 bez PVN.  Autoruzraudzību nodrošina SIA “Komunālprojekts”, līguma summa EUR 3300,00 bez PVN.

Uz projektu attiecināmās izmaksas ir EUR 360 066,90, no tām ERAF finansējums sastāda EUR 129 174,50, valsts budžeta dotācija EUR 6105,45, cits publiskais finansējums EUR 9215,70, pašvaldības finansējums EUR 215 571,25.

ERAF projekta ietvaros tiks realizēta tehniskā projekta 1.kārta no trīs kārtām.  1.kārtas darbos ietilpst - katlu mājas un siltumapgādes sistēmas izbūve, ēkas otrā stāva pārseguma siltināšana, tualešu un dušas telpas izbūve (pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem), ūdensvada izbūve (pieslēgums centralizētās ūdensapgādes maģistrālei, iekšējie tīkli), kanalizācijas izbūve, elektroapgādes izbūve, jumta seguma un konstrukciju atjaunošana, zibens aizsardzības izbūve, 2.stāva pastiprināšana, durvju un logu remonts un nomaiņa, ieejas mezgla, kāpņu telpas un vestibila - garderobes pārbūve, ventilācijas izbūve, telpu iekšējā apdare, pandusa izbūve, ugunsdzēsības automātikas sistēmas izveide, u.c. darbi.

Sagatavoja:

Dace Šileika

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933