Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumniekos turpinās projekta “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošana

2019. gada septembrī tika uzsākta Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2. kārtas projekta Nr.9.3.1.1./18/I/020 “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošana.

Projekta ietvaros Sarkanajā skolā plānots izveidot dienas aprūpes centru, tādējādi nodrošinot sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

ERAF projekta ietvaros tiks realizēta tehniskā projekta 1.kārta no trīs kārtām. 1.kārtas darbos ietilpst - katlu mājas un siltumapgādes sistēmas izbūve, ēkas otrā stāva pārseguma siltināšana, tualešu un dušas telpas izbūve (pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem), ūdensvada izbūve (pieslēgums centralizētās ūdensapgādes maģistrālei, iekšējie tīkli), kanalizācijas izbūve, elektroapgādes izbūve, jumta seguma un konstrukciju atjaunošana, zibens aizsardzības izbūve, 2.stāva pastiprināšana, durvju un logu remonts un nomaiņa, ieejas mezgla, kāpņu telpas un vestibila - garderobes pārbūve, ventilācijas izbūve, telpu iekšējā apdare, pandusa izbūve, ugunsdzēsības automātikas sistēmas izveide, u.c. darbi. Būvdarbus objektā nodrošina SIA “Kvintets M”, būvuzraudzību - SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību nodrošina SIA “Komunālprojekts”.

Projekta mērķis: Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā, tādējādi nodrošinot sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 498 246,14, no tām plānotais ERAF līdzfinansējums EUR 138 390,20. Sākotnēji ERAF līdzfinansējums tika piešķirts par mazāku summu, t.i., EUR 129 174,50. Veicot vienošanos grozījumus ERAF līdzfinansējuma daļa tika palielināta par EUR 9215,70. Valsts budžeta dotācija sastāda EUR 6 105,45.

Projekta īstenošanas ilgums: 2019.jūnijs - 2021.gada jūlijs.

 

Dace Šileika, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933