Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Turpinās projekta īstenošana

2019. gada septembrī tika uzsākta Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2. kārtas projekta Nr.9.3.1.1./18/I/020 “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošana.

Projekta ietvaros Sarkanajā skolā Vecumniekos plānots izveidot dienas aprūpes centru, tādējādi nodrošinot sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

ERAF projekta ietvaros tiks realizēta tehniskā projekta 1.kārta no trīs kārtām. Būvdarbus objektā nodrošina SIA “Kvintets M”, būvuzraudzību - SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību nodrošina SIA “Komunālprojekts”.

Projekta mērķis: dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā, tādējādi nodrošinot sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT).

Projekta rezultāti - izveidots 1 dienas aprūpes centrs. Izveidojot dienas aprūpes centru, tiks sasniegti sekojoši projekta iznākuma rādītāji:

  • izveidotas 19 vietas sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai bērniem ar FT;
  • izveidotas 8 vietas sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT.

Projekts Nr.9.3.1.1./18/I/020 "Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem" tiek īstenots sinerģijā ar Zemgales plānošanas reģiona apstiprināto "Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam", kurā tiek minēts, ka Vecumnieku novadā tiks izveidots dienas aprūpes centrs personām ar GRT un bērniem ar FT, tādējādi nodrošinot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību.

20200304 111308

Projekta kopējās izmaksas – EUR 498 246,14, no tām plānotais ERAF līdzfinansējums EUR 138 390,20, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 6105,45.

Projekta īstenošanas ilgums: 2019.jūnijs - 2021.gada jūlijs.

 

Sagatavoja:
Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933