Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sarkanajā skolā turpinās būvdarbi

eraf krasains 2019

2019. gada septembrī tika uzsākta Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2. kārtas projekta Nr.9.3.1.1./18/I/020 “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošana.

Projekts Nr.9.3.1.1./18/I/020 "Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem" tiek īstenots sinerģijā ar Zemgales plānošanas reģiona apstiprināto "Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam", kurā tiek minēts, ka Vecumnieku novadā tiks izveidots dienas aprūpes centrs personām ar GRT un bērniem ar FT, tādējādi nodrošinot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību. Šobrīd pašvaldībā šāds pakalpojums nav pieejams.

Projekta mērķis – dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā, tādējādi nodrošinot sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta galvenās darbības:

  • Projekta vadības nodrošināšana;
  • Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku pagastā, Bauskas ielā 4;
  • Būvuzraudzības nodrošināšana;
  • Autoruzraudzības nodrošināšana;
  • Projekta informācijas un publicitātes nodrošināšana;
  • Materiāltehniskais nodrošinājums dienas aprūpes centram.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 498 246,14, no tām plānotais ERAF līdzfinansējums EUR 138 390,20, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 6105,45.

Projekta īstenošanas ilgums: 2019.jūnijs - 2021.gada jūlijs.

 

Sagatavoja:
Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933