Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Turpinās ERAF projekta īstenošana Sarkanajā skolā

2019.gada septembrī tika uzsākta Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2. kārtas projekta Nr.9.3.1.1./18/I/020 “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošana.

Projekts Nr.9.3.1.1./18/I/020 "Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem" tiek īstenots sinerģijā ar Zemgales plānošanas reģiona apstiprināto "Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam", kurā tiek minēts, ka Vecumnieku novadā tiks izveidots dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, tādējādi nodrošinot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību. Šobrīd pašvaldībā šāds pakalpojums nav pieejams.

Projekta mērķis – dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā Sarkanajā skolā, tādējādi nodrošinot sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

ERAF projekta ietvaros tiks realizēta tehniskā projekta 1.kārta no trīs kārtām. Būvdarbus objektā nodrošina SIA “Kvintets M”, būvuzraudzību - SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību nodrošina SIA “Komunālprojekts”. Projekta aktivitātes tiek īstenotas Sarkanās skolas ēkas 1.stāvā.

Pamatojoties uz Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna grozījumiem Nr.8, tiek mainīts finansējuma apjoms pa finansējuma avotiem:

  • ERAF finansējums sastāda EUR 182 021,48 (iepriekš EUR 138 390,20);
  • Valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 7159,75 (iepriekš EUR 6105,45);
  • Valsts budžets EUR 30 171,65 (iepriekš EUR 0,00)

Projekta kopējās izmaksas – EUR 498 246,14.
Projekta īstenošanas ilgums: 2019.jūnijs - 2021.gada jūlijs.

Sagatavoja:
Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933