Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sarkanajā skolā tiks izveidots dienas aprūpes centrs

2019.gada septembrī tika uzsākta Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2. kārtas projekta Nr.9.3.1.1./18/I/020 “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošana.

Projekts Nr.9.3.1.1./18/I/020 "Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem" tiek īstenots sinerģijā ar Zemgales plānošanas reģiona apstiprināto "Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam", kurā tiek minēts, ka Vecumnieku novadā tiks izveidots dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, tādējādi nodrošinot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību. Šobrīd pašvaldībā šāds pakalpojums nav pieejams.

Projekta mērķis – dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā Sarkanajā skolā, tādējādi nodrošinot sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Būvdarbus objektā nodrošina SIA “Kvintets M”, līgums noslēgts 27.01.2020. Būvdarbu līguma summa sastāda EUR 485470,43. Būvuzraudzību objektā veic SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību nodrošina SIA “Komunālprojekts”. ERAF projekta aktivitātes tiek īstenotas Sarkanās skolas ēkas 1.stāvā.

 

 

Šobrīd tiek veikti līguma grozījumi ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru (CFLA) par projekta īstenošanu. Projekta aktivitātēs tiks iekļauta dienas centra aprīkojuma iegāde, tāpat tiek plānots pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2021.gada novembrim.

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933