Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sarkanā skola piedzīvo pārvērtības

2019.gada septembrī tika uzsākta Eiropas Savienības (ES) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2. kārtas projekta Nr.9.3.1.1./18/I/020 “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošana.

Projekta mērķis – dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā Sarkanajā skolā, tādējādi nodrošinot sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Būvdarbus objektā nodrošina SIA “Kvintets M”, būvuzraudzību veic SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību nodrošina SIA “Komunālprojekts”. ERAF projekta ietvaros tiek realizēta tehniskā projekta 1.kārta un veikti sekojoši darbi:

  • Apkures sistēmas ierīkošana visā ēkā;
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pārbūve;
  • Pārseguma un jumta seguma pārbūve, fasādes restaurācija un mazgāšana;
  • Esošo logu un durvju restaurācija, kā arī jaunu logu un durvju izgatavošana;
  • Ventilācijas sistēmas izbūve;
  • Elektrotīklu pārbūve;
  • Citi pārbūves darbi.

SIA “Kvintets M” līguma izpildi uzsāka 2020.gada janvārī, būvdarbi objektā pabeigti 2021.gada 26.jūlijā. Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda EUR 498 488,47 t.sk. PVN 21%. Projekta Nr.9.3.1.1./18/I/020 ietvaros paredzēts iegādāties materiāltehnisko nodrošinājumu EUR 70 000 apmērā, lai aprīkotu dienas aprūpes centru.

Šobrīd tiek gatavota inventarizācijas lieta, lai tehniskā projekta 1.kārtu varētu nodot ekspluatācijā. Projekta realizācija tiek plānota līdz 2022.gada 10.martam.

 

Dace Šileika
Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku novada dome”
attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933