Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sarkanajā skolā turpinās ERAF projekta ieviešana

Sarkanajā skolā 2021.gada 3.septembrī nodoti ekspluatācijā tehniskā projekta 1.kārtas būvdarbi, kas tika īstenoti ERAF projekta Nr.9.3.1.1./18/I/020 “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku pagastā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros.

Projekta mērķis – dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā Sarkanajā skolā, tādējādi nodrošinot sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Būvdarbus objektā nodrošina SIA “Kvintets M”, būvuzraudzību veic SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību nodrošina SIA “Komunālprojekts”. ERAF projekta ietvaros tika realizēta tehniskā projekta 1.kārta un veikti sekojoši darbi:

  • Apkures sistēmas ierīkošana visā ēkā;
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pārbūve;
  • Pārseguma un jumta seguma pārbūve, fasādes restaurācija un mazgāšana;
  • Esošo logu un durvju restaurācija, kā arī jaunu logu un durvju izgatavošana;
  • Ventilācijas sistēmas izbūve;
  • Elektrotīklu pārbūve;
  • Citi pārbūves darbi.

SIA “Kvintets M” līguma izpildi uzsāka 2020.gada janvārī, būvdarbi objektā pabeigti 2021.gada 26.jūlijā. Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda EUR 498 488,47 t.sk. PVN 21%. Projekta Nr.9.3.1.1./18/I/020 ietvaros paredzēts iegādāties materiāltehnisko nodrošinājumu EUR 70 000 apmērā, lai aprīkotu dienas aprūpes centru. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 244 713,71, no tām ERAF finansējums 182 021.48, valsts budžeta finansējums EUR 30 171,65, valsts budžeta dotācija EUR 7159.75, pašvaldības līdzfinansējums EUR 25 360,83. Uz projektu neattiecināmās izmaksas sastāda EUR 327 169,48.

Šobrīd tiek iegādāts aprīkojums Sarkanās skolas labiekārtošanai – noslēgti līgumi par aizkaru, žalūziju iegādi un uzstādīšanu, gatavo mēbeļu un iebūvējamo mēbeļu iegādi un uzstādīšanu, keramikas apdedzināšanas krāsns un cita materiāltehniskā nodrošinājuma iegādi.

Projekta realizācija tiek plānota līdz 2022.gada 10.martam.

Dace Šileika
Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku novada dome”
attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933