Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Realizēts KPFI fonda projekts

Vecumnieku novada dome 2015.gada 18.maijā parakstīja vienošanos ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Latvijas vides investīciju fondu (LVIF) par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projekta “Gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Vecumnieku pašvaldības publiskajā teritorijā “ Nr.KPFI-13.3/15 īstenošanu.

Projekta ietvaros tika nomainīti 97 nātrija un dzīvsudraba gaismekļi pret LED gaismekļiem Līvānu, Rīgas, Upes, Aizupes, Kastaņu, Liepu, Ezerkrasta, Dīķa, Jaunā, Parka, Cīruļu, Baložu, Kļavu un Ozolu ielās, Vecumniekos.

Būvdarbus objektā veica SIA “Energy Expert”. Būvdarbu līguma summa sastāda EUR 54 425.29 ar PVN 21%. Līguma izpildes termiņš š.g. 25.maijs.

Projekta rezultātā, nomainot esošos nātrija gaismekļus pret energoefektīviem LED gaismekļiem, tiks samazināts oglekļa dioksīda emisiju daudzums un elektroenerģijas patēriņš, kā arī uzlabots apgaismojuma infrastruktūras tehniskais stāvoklis.

Realizējot KPFI projektu, tiks sasniegti sekojoši rādītāji:

  1. Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana par 362.74 t gaismekļa kalpošanas laikā;
  2. Elektroenerģijas ietaupījums 46995 kWh gadā;
  3. Sakārtota un vizuāli pievilcīga vide, kurā ir patīkami uzturēties kā Vecumnieku ciema iedzīvotājiem, tā arī tūristiem.

Finansējuma sadalījums: 70% no projekta attiecināmajām izmaksām sedz KPFI, 30% - pašvaldības līdzfinansējums.

Projekts jārealizē līdz 2015.gada 29.maijam.

Dace Šileika

Vecumnieku novada domes

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja/ projektu vadītāja

Apstiprināts KPFI projekts

Pašvaldība 2015.gada aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk VARAM) iesniedza projektu “Gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Vecumnieku pašvaldības publiskajā teritorijā “ Nr.KPFI-13.3/15 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk KPFI) finansētajā konkursā “ Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.

Projekta vispārīgais mērķis: Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Vecumnieku pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā – Vecumnieku ciemā, izmantojot videi draudzīgas gaismu izstarojošās diodes (LED) tehnoloģijas, kas nodrošinās elektroenerģijas patēriņa samazinājumu.

Projekta specifiskie mērķi

  1. Nātrija gaismekļu un dzīvsudraba gaismekļa DRL nomaiņa uz LED apgaismes objektiem, Vecumnieku 14 ielās: Līvānu, Rīgas, Upes, Aizupes, Kastaņu, Liepu, Ezerkrasta, Dīķa, Jaunā, Parka, Cīruļu, Baložu, Kļavu un Ozolu ielā.
  2. Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums gaismekļu kalpošanas laikā 362,74 tCO2;
  3. Kopējais elektroenerģijas ietaupījums 46 995 kWh gadā.

Projekta ietvaros tiks nomainīti 97 nātrija un dzīvsudraba gaismekļi pret LED gaismekļiem 14 Vecumnieku pagasta ielās.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 53 893.29 euro. No tām KPFI finansējums ir 70%, kas ir 37 725.30 euro un pašvaldības finansējums 30%, kas ir 16 167.99 euro. Neattiecināmās izmaksas jeb fosilā bāze ir 2760.62 euro. Neattiecināmās izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Projekts jārealizē līdz 2015.gada 29.maijam.

 

Dace Šileika

Vecumnieku novada domes

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja/ projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933