Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Iedzīvotāji veido savu vidi

Šī gada 31. oktobrī neierastā formātā tika apbalvoti iedzīvotāju iniciatīvu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2020” uzvarētāji – grupa “Atpūtnieki un darbinieki”, kas, īstenojot projektu “Lai skaisti un vēl skaistāk Mēmelē”, uzlaboja un papildināja Ānes-Mēmeles parka atpūtas vietas infrastruktūru.

2020. gada aprīlī Vecumnieku novada dome izsludināja projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2020”. Konkursu pašvaldība organizē jau astoto gadu, un tā mērķis ir rosināt Vecumnieku novada iedzīvotāju iniciatīvu un aktivitāti savas vides un apkārtnes uzlabošanā un veicināt atbildību par savas dzīves kvalitātes uzlabošanu. Projektu konkursa ietvaros tika atbalstīti tādi projekti, kuru īstenošanas rezultātā tiktu uzlabota infrastruktūra pie daudzdzīvokļu mājām un uzlabots šo ēku kopējais stāvoklis, labiekārtota apkārtne sabiedriskās vietās, veicinot sociālo un fizisko aktivitāti dažādām iedzīvotāju vecuma grupām.

Šā gada aprīlī Vecumnieku novada dome izsludināja projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi 2020”. Projektu konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

7.marta rītā Īslīces kultūras namā pulcējās ļaudis no visiem Latvijas reģioniem – iedzīvotāji un biedrības, kas iepriekšējā gadā īstenoja projektus sabiedrības labā un kuru paveiktais darbs atzinīgi novērtēts.

Vecumnieku novada dome izsludina projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2020”. Projektu konkurss tiek organizēts jau 8. gadu, tā mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Šā gada aprīlī Vecumnieku novada dome izsludināja projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”. Projektu konkursa kura mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Vecumnieku novada dome izsludina projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”. Projektu konkurss tiek organizēts jau 7.gadu, tā mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Šī gada 16.martā Ogres novada Madlienas pagasta Kultūras centrā notika pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” (SDL) 2018. gada projektu noslēguma pasākums, kurā tika sumināti un apbalvoti labākie projektu īstenotāji.

Zeltainajā rudens pievakarē, 13.oktobrī, Misas tautas namā tika rīkots noslēguma pasākums konkursiem - "Sakoptākais īpašums 2018" un "Iedzīvotāji veido savu vidi 2018". Pēc bagātīgās, krāšņās un darbīgās vasaras konkursu dalībnieki tikās, lai atskatītos uz paveikto, palepotos ar sevi un priecātos par citiem.

Aprīlī Vecumnieku novada dome izsludināja projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi 2018”. Kopumā tika saņemti 17 projektu iesniegumi no Vecumnieku novada iedzīvotājiem.  Pamatojoties uz projektu konkursa nolikumu, vērtēšanas komisija, apsekojot visus pieteiktos projektus, apstiprināja divpadsmit, līgumi par projekta īstenošanu stājas spēkā no 1. jūnija, bet to realizācija tiks veikta līdz 31. augustam. Kopējais piešķirtais finansējums no  pašvaldības budžeta ir 9385.00 EUR.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933