Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Iedzīvotāji veido savu vidi

2022. gada martā pašvaldība aicināja iedzīvotājus un biedrības pieteikties projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2022”. Vecumnieku apvienības pārvaldes teritorijā, konkurss tiek organizēts jau desmito gadu, un tā mērķis ir rosināt iedzīvotāju iniciatīvu un aktivitāti savas vides un apkārtnes uzlabošanā un veicināt atbildību par savas dzīves kvalitātes uzlabošanu. Projektu konkursa ietvaros tika atbalstīti tādi projekti, kuros tika īstenoti dažādi publiski pieejamās teritorijas labiekārtošanas darbi, uzlabotas brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicinātas sporta aktivitātes, labiekārtota apkārtne sabiedriskās vietās.

Šajā budžeta gadā pieejamais finansējums cieši saistīts ar iedzīvotāju skaitu novadā – viens eiro uz vienu novada iedzīvotāju saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada datiem par iedzīvotāju skaitu.

Ar 41 755 eiro lielu finansējumu no pašvaldības budžeta 2022.gadā plānots atbalsts Bauskas novada iedzīvotāju iniciētiem projektiem konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”. 27.janvāra domes sēdē deputāti apstiprināja konkursa nolikumu.

2021. gada aprīlī Vecumnieku novada dome aicināja iedzīvotājus un biedrības pieteikties projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2021”. Konkurss tiek organizēts jau devīto gadu, un tā mērķis ir rosināt iedzīvotāju iniciatīvu un aktivitāti savas vides un apkārtnes uzlabošanā un veicināt atbildību par savas dzīves kvalitātes uzlabošanu. Projektu konkursa ietvaros tika atbalstīti tādi projekti, kuros tika īstenoti dažādi publiski pieejamās teritorijas labiekārtošanas darbi, uzlabotas brīvā laika pavadīšanas iespējas, un veicinātas sporta aktivitātes, labiekārtota apkārtne sabiedriskās vietās, veicinot sociālo un fizisko aktivitāti dažādām iedzīvotāju vecuma grupām.

Šā gada aprīlī Vecumnieku novada dome izsludināja projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi 2021”. Projektu konkursa kura mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Vecumnieku novada domes rīkotā iedzīvotāju projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2020” labākie 3 projekti (biedrības “7 maņas” projekts “Aktivitāšu celiņa izveide bērniem "Taciņa priekam"”; nereģistrētas iedzīvotāju grupas (NIG) "Mēs Misai" projekts “Atpūtas vietas izveide Māliņkalnā”; NIG “Atpūtnieki un darbinieki” projekts “Ānes-Mēmeles parka atpūtas vietas labiekārtošana”) tika virzīti Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli - Latvija” (SDL) rīkotā projektu konkursa vērtēšanai starp Zemgales reģiona labākajiem projektiem.

Vecumnieku novada dome izsludina projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2021”. Projektu konkurss tiek organizēts jau 9.gadu, tā mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem. Projektu konkurss paredzēts Vecumnieku novada iedzīvotājiem un biedrībām, lai īstenotu dažādus publiski pieejamās teritorijas labiekārtošanas projektus, uzlabotu brīvā laika pavadīšanas iespējas, un veicinātu sporta aktivitātes.

Šī gada 31. oktobrī neierastā formātā tika apbalvoti iedzīvotāju iniciatīvu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2020” uzvarētāji – grupa “Atpūtnieki un darbinieki”, kas, īstenojot projektu “Lai skaisti un vēl skaistāk Mēmelē”, uzlaboja un papildināja Ānes-Mēmeles parka atpūtas vietas infrastruktūru.

2020. gada aprīlī Vecumnieku novada dome izsludināja projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2020”. Konkursu pašvaldība organizē jau astoto gadu, un tā mērķis ir rosināt Vecumnieku novada iedzīvotāju iniciatīvu un aktivitāti savas vides un apkārtnes uzlabošanā un veicināt atbildību par savas dzīves kvalitātes uzlabošanu. Projektu konkursa ietvaros tika atbalstīti tādi projekti, kuru īstenošanas rezultātā tiktu uzlabota infrastruktūra pie daudzdzīvokļu mājām un uzlabots šo ēku kopējais stāvoklis, labiekārtota apkārtne sabiedriskās vietās, veicinot sociālo un fizisko aktivitāti dažādām iedzīvotāju vecuma grupām.

Šā gada aprīlī Vecumnieku novada dome izsludināja projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi 2020”. Projektu konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933