Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Ielu apgaismojuma izbūve

Skaistkalnes pagastā, ELFLA fonda projekta „Ielu apgaismojuma izbūve Kurmaņa un Rīgas ielās, Skaistkalnē" Nr. 11-06-L32100-000042 ietvaros tiek izbūvēts apgaismojums Kurmaņa un Rīgas ielās.

Projekta mērķis - uzlabot ceļu satiksmes dalībnieku drošību, izveidojot ielu apgaismojumu.

Būvdarbus veic SIA „Hanza Elektro". Līguma kopējās izmaksas 17786,81 bez PVN.

Finansējuma sadalījums: 90% no attiecināmajām izmaksām ir ELFLA finansējums un 10% no attiecināmajām izmaksām - pašvaldības budžeta līdzekļi.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Apstiprināts projekts par apgaismojuma izbūvi Skaistkalnē

 

Ir apstiprināts, Vecumnieku novada Domes sagatavotais, un, Lauku atbalsta dienestā iesniegtais projekta iesniegums „Ielu apgaismojuma izbūve Kurmaņa un Rīgas ielās, Skaistkalnē” Nr. 11-06-L32100-000042.

Projektā plānotās aktivitātes:

  • Tehniskā projekta izstrāde;
  • Būvniecība;
  • Būvuzraudzība;
  • Autoruzraudzība.

Projekta finansējuma sadalījums: 90% ELFLA finansējums un 10% pašvaldības līdzfinansējums. Projekta ietvaros tiks izbūvēts apgaismojums Kurmaņa un Rīgas ielā, tādejādi nodrošinot satiksmes dalībnieku drošību. Šobrīd notiek Tehniskā projekta izstrāde. Projekta realizācijas termiņš – 2012.gada 31.decembris.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933