Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Ielu apgaismojuma izbūve Kurmenē

Kurmenes pagastā, ELFLA fonda projekta „Ielu apgaismojuma izbūve Kurmenes pagastā" ELFLA 11-06-L32100-000162 ietvaros tiek izbūvēts apgaismojums Centra ielā un uz Autoceļa V1003 Ozolaine – Skaistkalne Straumes.

Projekta mērķis - uzlabot ceļu satiksmes dalībnieku drošību, izveidojot ielu apgaismojumu.

Būvdarbus veic SIA „Hanza Elektro". Līguma kopējās izmaksas 15950,49 bez PVN.

Finansējuma sadalījums: 90% no attiecināmajām izmaksām ir ELFLA finansējums un 10% no attiecināmajām izmaksām - pašvaldības budžeta līdzekļi.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Apstiprināts projekts par apgaismojuma izbūvi Kurmenē

Ir apstiprināts, Vecumnieku novada Domes sagatavotais, un, Lauku atbalsta dienestā iesniegtais projekta iesniegums „Ielu apgaismojuma izbūve Kurmenes pagastā” Nr. 11-06-L32100-000162. Projektā plānotās aktivitātes: Apgaismojuma izbūve Kurmenes pagastā - Centra ielā un Autoceļš V1003 Ozolaine – Skaistkalne  Straumes. Izbūvējot apgaismojumu, tiks uzlabota ceļu satiksmes dalībnieku pārvietošanās un nodrošināta drošība diennakts tumšajās stundās.

Projekta finansējuma sadalījums: 90% ELFLA finansējums un 10% pašvaldības līdzfinansējums. Projekta realizācijas termiņš – 2012.gada 31.decembris.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933