Aktieru Amtmaņu muzejā tiks īstenos projekts

ELFLA NAP2020 leader

Šā gada maijā Aizkraukles rajona partnerībā pašvaldība iesniedza projekta pieteikumu “Interaktīvā aprīkojuma iegāde aktieru Amtamaņu muzejam, Valles pagastā” Nr.19-06-AL08-A019.2202-000014, kas tiks īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku (ELFLA) attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Septembrī pašvaldība saņēma lēmumu no Lauku atbalsta dienesta, ka iesniegtais projekta iesniegums ir apstiprināts, un var uzsākt ES struktūrfonda projekta īstenošanu.

Lasīt tālāk ...