Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktieru Amtmaņu muzejā tiks īstenots projekts

ELFLA NAP2020 leader

Šā gada maijā Aizkraukles rajona partnerībā pašvaldība iesniedza projekta pieteikumu “Interaktīvā aprīkojuma iegāde aktieru Amtmaņu muzejam, Valles pagastā” Nr.19-06-AL08-A019.2202-000014, kas tiks īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku (ELFLA) attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Septembrī pašvaldība saņēma lēmumu no Lauku atbalsta dienesta, ka iesniegtais projekta iesniegums ir apstiprināts, un var uzsākt ES struktūrfonda projekta īstenošanu.

Projekta mērķis - interaktīva aprīkojuma iegāde un satura programmas izveide Valles muzejam, tādējādi uzlabojot un dažādojot pakalpojuma pieejamību un kvalitāti aktieru Amtmaņu muzejā, atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas mērķiem.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 11464,44 no kurām 90% ir ELFLA finansējums EUR 10318,00 apmērā, 10% ir pašvaldības līdzfinansējums, kas sastāda  EUR 1146,44.

Īstenojot projektu, aktieru Amtmaņu muzejā tiks iegādāts interaktīvs aprīkojums –skārienjūtīgie kioski un interaktīvs ekrāns, kā arī tiks izstrādāta satura sistēma (interaktīvā veidā būs pieejama informācija par muzeja vēsturi, aktieru Amtmaņu dzimtu, u.c. informācija) aprīkojumam.

Projektu plānots īstenot līdz 2020.gada maijam.

Sagatavoja:
Dace Šileika,
attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933