Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Noslēdzies energoefektivitātes projekts Misas vidusskolā

2014.gada novembrī noslēdzās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk KPFI) finansētais projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Misas vidusskolā" Nr. KPFI-15.3/149.

Projekta mērķis ir paaugstināt Misas vidusskolas ēkas energoefektivitāti, samazinot oglekļa dioksīda emisijas un siltumenerģijas patēriņu.

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks veiktas sekojošas aktivitātes:

  • ēkas fasādes energoefektivitāti paaugstinoši vienkāršotās renovācijas darbi – fasādes siltināšana, cokola siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, ieejas lieveņa remonts, kā arī logu un durvju nomaiņa.
  • energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana telpās, esošos gaismekļus nomainot pret energoefektīviem LED gaismekļiem.

Projekta sagaidāmie rezultāti:
1. Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 86 196,84 kg/gadā
2. Oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu 0,42 kgCO2/EUR.

Veicot Misas vidusskolas energoefektivitātes pasākumus, tiks samazinātās siltumenerģijas patēriņš, tiks uzlaboti darba apstākļi vidusskolas darbiniekiem un skolniekiem, ir uzlabots izglītības iestādes vizuālais izskats, telpās tiks nodrošinās atbilstošs mikroklimats, kā arī tiks samazināts CO2 izmešu daudzums, līdz ar to samazinot gaisa piesārņojumu.

Projekta kopējās izmaksas ar PVN, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem sastāda 455 696.66 EUR, kas ir mazākas nekā sākotnēji tika plānots iesniedzot projektu. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 376 608.81 EUR. KPFI līdzekļi ir 49.97 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, 50.03 % no attiecināmajām izmaksām pašvaldības budžeta līdzekļi. PVN daļu, kas sastāda 79 087.85 EUR tiek segts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Projekta realizācijas termiņš ir 2015.gada 31. janvāris.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina SIA Vides investīciju fonds.
PROJEKTU LĪDZFINANSĒ KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Misas vidusskolā turpinās renovācijas darbi

Pašvaldība šā gada jūnijā parakstīja vienošanos par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Misas vidusskolā” Nr. KPFI-15.3/149 īstenošanu.

Projekta mērķis ir paaugstināt Misas vidusskolas ēkas energoefektivitāti, samazinot oglekļa dioksīda emisijas un siltumenerģijas patēriņu.

Izglītības iestādes funkcijas ēkā tiek veiktas kopš 1974.gada, kad tā nodota ekspluatācijā. Ēkā periodiski veikti nelieli remontdarbi, taču visaptveroša ēkas renovācija nav veikta kopš ēkas būvniecības. Lai sasniegtu projekta mērķi, ēkai plānots veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus. Tie nepieciešami, jo šobrīd izglītības iestādes apsildīšanas funkciju rezultātā siltums neefektīvi tiek izmests atmosfērā, radot CO2 izmešus. Pēc tehniskā apsekojuma atzinuma, ēka neatbilst LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām. Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks veiktas sekojošas aktivitātes:

  • ēkas fasādes energoefektivitāti paaugstinoši vienkāršotās renovācijas darbi – fasādes siltināšana, cokola siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, ieejas lieveņa remonts, kā arī logu un durvju nomaiņa.
  • energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana telpās, esošos gaismekļus nomainot pret energoefektīviem LAD gaismekļiem.

Projekta ietvaros jāsasniedz sekojoši rezultāti:

1. Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 86 196,84 kg/gadā

2. Oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu 0,42 kgCO2/EUR.

Projektā īstenojamās aktivitātes, ļaus ievērojami samazināt enerģijas patēriņu, tādejādi samazināsies CO2 emisijas, kuru ietaupījums būs 86 196,84 kg gadā, veidojot pozitīvu ietekmi uz vidi.

Renovācijas darbus objektā veic Personu apvienība “Kvintets M un MK-Būve”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Rotary”, tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību nodrošina SIA “Mūsu projekts”.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 494 453.84, no tām attiecināmās izmaksas ir EUR 408 639.54.

Finansējuma sadalījums: KPFI līdzekļi ir 49.97 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, 50.03 % no attiecināmajām izmaksām pašvaldības budžeta līdzekļi.

Projekta realizācijas termiņš ir 2015.gada 31. janvāris.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina SIA Vides investīciju fonds.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS.

Tiks siltināta Misas vidusskola

Vecumnieku novada dome 2014.gada 30.jūnijā parakstīja vienošanos par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Misas vidusskolā” Nr. KPFI-15.3/149 īstenošanu.

Projekta vispārīgais mērķis ir paaugstināt Misas vidusskolas ēkas energoefektivitāti, samazinot oglekļa dioksīda emisijas un siltumenerģijas patēriņu. To iecerēts panākt, veicot kompleksus energoefektivitātes pasākumus un īstenojot šādas aktivitātes:

  • ēkas fasādes energoefektivitāti paaugstinoši vienkāršotās renovācijas darbi;
  • energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana telpās.

Projekta ietvaros jāsasniedz sekojoši rezultāti:

1. Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 86 196,84 kg/gadā

2. Oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu 0,42 kgCO2/EUR.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 494 453.84, no tām attiecināmās izmaksas ir EUR 408 639.54.

Finansējuma sadalījums: KPFI līdzekļi ir 49.97 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, 50.03 % no attiecināmajām izmaksām pašvaldības budžeta līdzekļi.

Projekta realizācijas termiņš ir 2015.gada 31. janvāris.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933