Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Ir tapusi "Krāsojamā grāmata – Vecumnieku novada vēsturiskās ēkas"

2014. gada janvārī Vecumnieku novada dome sagatavoja un iesniedza projekta pieteikumu “Krāsojamā grāmata - Vecumnieku novada vēsturiskās ēkas” Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) izsludinātājā konkursā Kultūras mantojuma nozarē.

Projekta mērķis - izveidot Vecumnieku novada kultūrvēsturisko ēku krāsojamo grāmatu, izmantojot to kā izziņas līdzekli un popularizēšanas materiālu novada atpazīstamības un identitātes veicināšanai.

Iesaistoties Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņiem, "Zaļās prakses" ietvaros ir tapusi “Krāsojamā grāmata - Vecumnieku novada vēsturiskās ēkas”, kurāattēlotas un aprakstītasVecumnieku novada senākās ēkas. Grāmata tiks izmantota kā reprezentatīvs un izglītojošs materiāls par Vecumnieku novadu.

Šā gada jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA Kiwi par krāsojamās grāmatas izdevuma maketa izstrādi, materiālu iegādi un tipogrāfijas pakalpojumiem. Projekta kopējās izmaksas sastāda 2403,00 EUR, no Valsts kultūrkapitāla fonda tika piešķirti 1500,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 903,00 EUR. Grāmatas iespiešanas darbi pabeigti 1. septembrī.

Tiks veidota Krāsojamā grāmata - Vecumnieku novada vēsturiskās ēkas

2014. gada janvārī Vecumnieku novada dome sagatavoja un iesniedza projekta pieteikumu “Krāsojamā grāmata - Vecumnieku novada vēsturiskās ēkas” Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātājā konkursā Kultūras mantojuma nozarē. Līgums par projekta īstenošanu noslēgts šī gada 12. martā.

2012./2013. mācību gadā Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas "Zaļajā praksē" tapa ideja par krāsojamās grāmatas "Vecumnieku vēsturiskās ēkas" veidošanu. Zaļās prakses laikā audzēkņi zīmēja un gleznoja Vecumnieku novada senākās ēkas, piemēram, Vecumnieku luterāņu baznīcu un Vecumnieku pamatskolu (Sarkano skolu). Grāmatā tiks iekļautas nozīmīgākās kultūrvēsturiskās ēkas no katra Vecumnieku novada pagasta. Maketa izveidē piedalījies vidusskolas programmas "30V"audzēknis Toms Jaunzemis.

Projekta mērķis - izveidot Vecumnieku novada kultūrvēsturisko ēku krāsojamo grāmatu, izmantojot to kā izziņas līdzekli un popularizēšanas materiālu novada atpazīstamības un identitātes veicināšanai.

Projekta īstenošanai, no Valsts kultūrkapitāla fonda tiek piešķirti 1500,00 EUR. Projekta kopējās izmaksas sastāda 2403,00 EUR, no tiem, pašvaldības līdzfinansējums – 903,00 EUR.

Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2014. gada 31. decembrim.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933